Εισάγετε τα ονόματά με σύνδεσμο ώστε να διευκολύνουμε και την επικοινωνία μέσω wiki http://www.wikispaces.com/user/view/vipassas (το δικό σας username). Δοκιμάστε τον υπερσύνδεσμο πριν το χρησιμοποιήσετε. π.χ. gpalegeo
Διδακτικά πλάνα - Με τη σειρά του βιβλίου
Αντικείμενο
Ομάδα 1η
Ομαδα 2η
Γενικά ζητήματα
Εργονομία
Πλάτων Πεχλιβάνης
Στάθης Ραπτοδήμος

Το υλικό-εσωτερικό υπολογισή*
Βασιλείου Ζωή
Γεωργούδη Βασιλική
Κράντα
Γιαννόπουλος
Πολυμέσα
Αϊβαλής Στέφανος
Αϊβάτης Χρήστος
Στανόγιας Νικόλαος
Φύκας Ιωάννης
Προστασία Λογισμικού-Ιοί
Αλεξίου Βασιλική
Σταυρόπουλος Δονάτος

Πειρατεία Λογισμικού
Γιωργαλλίδης Αντρέας
Σπανέλλης Δημήτριος

Ο υπολογιστής στη καθημερινή ζωή
Δελήμπασης Δημοσθένης
Σαντογίδης Αράμ
Βουρονίκου Ασημίνα
Μπεληγιάννη Φωτεινή
Διαδίκτυο
Διαδίκτυο, υπερκείμενο, πλοηγητές
Κούρφαλη Αλεξάνδρα
Χαλκιάς Κωνσταντίνος

Αναζήτηση στο διαδίκτυο*
Παπαχαρισίου Κωνσταντίνος
Μπάρδας Γεώργιος
Ιωαννίδης Νίκος
Νούτσος Βάιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*
Μπερκάκης Αντώνης
Κωστάκη Ιωάννα
Πινήτας Γεώργιος
Εφαρμογές γραφείου


Επεξεργασία κειμένου*
Σπανού Μαρία -
Ζυγούρα Βαϊα
Ζησιού Ελένη -
Λαμπρινίδη Αργυρώ
Επεξεργασία δεδομένων*
ΓΚΑΝΗ-ΣΤΕΦΑΝΗ
Παπαγεωργίου Μαριλένα
Ντιρογιάννη Μαγδαληνή
Παρουσιάσεις*
ΠΑΣΣΑΣ-ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γιάκα Χρυσούλα
Τσαμαρδού Ηλιάνα
Ζωγραφική*
Γάκη Στυλιανή
Ιωαννίδης Σταύρος
Μακέλη Κατερίνα
Τσιτσιγιάννης Μανώλης
Με * όσα θέματα έχουν ανατεθεί σε 2 ομάδες

Τεχνική
Ομάδα 1η
Ομάδα 2η
Ερωταποκρίσεις
Σπανού Μαρία -
Ζυγούρα Βαϊα

Καταιγισμός ιδεών
ΓΚΑΝΗ-ΣΤΕΦΑΝΗ
ΣΑΝΤΟΓΙΔΗΣ-ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ
Παιχνίδι ρόλων
ΠΑΣΣΑΣ-ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ζησιού Ελένη -
Λαμπρινίδη Αργυρώ
Μελέτη Περίπτωσης
Γάκη Στυλιανή
Ιωαννίδης Σταύρος
Παπαγεωργίου Μαριλένα
Ντιρογιάννη Μαγδαληνή
Εννοιολογική Χαρτογράφηση
Κούρφαλη Αλεξάνδρα
Χαλκιάς Κωνσταντίνος
Γιάκα Χρυσούλα
Τσαμαρδού Ηλιάνα
Εποικοδομητική μάθηση
Παπαχαρισίου Κωνσταντίνος
Μπάρδας Γεώργιος
Βουρονίκου Ασημίνα
Μπεληγιάννη Φωτεινή
Πολλαπλή κατανόηση
Μπερκάκης Αντώνης
Κωστάκη Ιωάννα
Μακέλη Κατερίνα
Τσιτσιγιάννης Μανώλης
Κίνητρα
Βασιλείου Ζωή
Γεωργούδη Βασιλική
Ιωαννίδης Νίκος
Νούτσος Βάιος
Συνεργατική μάθηση
Αϊβαλής Στέφανος
Αϊβάτης Χρήστος
Κράντα
Γιαννόπουλος
Εισήγηση
Πεχλιβάνης Πλάτων
Στάθης Ραπτοδήμος
Πινήτας Γεώργιος
Συζήτηση, Διάλογος
Αλεξίου Βασιλική
Σταυρόπουλος Δονάτος