Ενότητα Α3 : Ζωγραφική (Ομάδα 2η)

Κατερίνα Μακέλη My status

Μανώλης Τσιτσιγιάννης My statusΒιβλίο Μαθητή :

Βιβλίο Εκπαιδευτικού :


1)Προσδιορισμός Μαθήματος

 • Εξοικείωση με το λογισμικό εφαρμογών "Ζωγραφική"
 • Εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων
 • Γνωριμία με επιμέρους δυνατότητες της Ζωγραφικής

2)Στόχοι μαθήματος


α)Καθορισμός Στόχων -Aims(Γενικά)

 • να αντιληφθούν την Ζωγραφική ως εργαλείο έκφρασης και δημιουργίας
 • να πεισθούν να χρησιμοποιούν την Ζωγραφική στην καθημερινότητα τους
 • να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και θάρρος απέναντι στους Η/Υ για να τολμούν,να εξερευνούν και να πειραματίζονται από μόνοι τους χωρίς την εποπτεία και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
 • να διαχειρίζονται τις επιμέρους δυνατότητες της Ζωγραφικής για να επεξεργαστούν υπάρχοντα δεδομένα
 • να έρθουν σε επαφή με διαδικασίες που θα χρησιμοποιούν για τη εύκολη,γρήγορη και αποτελεσματική δημιουργία πολλών καθημερινών εφαρμογών

β)Αντικειμενικοί Σκοποί -Objectives(Ειδικά)


Χρησιμοποιούμε την ταξινομία του Bloom
Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Επίπεδο Γνώσης
-να αναγνωρίζουν στην εργαλειοθήκη της Ζωγραφικής που βρίσκεται το εργαλείο διαφανούς επικόλλησης,το εργαλείο επιλογής, το εργαλείο κειμένου.
-να ανακαλούν τα βήματα των διαδικασιών της αποθήκευσης μιας εικόνας, του ανοίγματος μιας αποθηκευμένης εικόνας, της αντιγραφής μιας εικόνας, της εισαγωγής -κειμένου σε μία εικόνα, της συνένωσης μίας εικόνας σε δύο και του ορισμού της ζωγραφιάς τους ως φόντο στην επιφάνεια εργασίας.

 • Επίπεδο Κατανόησης :
-να κατανοούν γιατί πρέπει πρώτα να έχουν αποθηκεύσει την ζωγραφιά τους για να την χρησιμοποιήσουν ξανά στο μέλλον.

 • Επίπεδο Εφαρμογής :
-να αποθηκεύουν την ζωγραφιά τους
-να ανακτούν την ζωγραφιά τους από την μνήμη του υπολογιστή
-να χρησιμοποιούν την αντιγραφή
-να χρησιμοποιούν το εργαλείο επιλογής
-να χρησιμοποιούν την επικόλληση
-να διαχειρίζονται δύο ή περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα
-να εισάγουν κείμενο στην ζωγραφιά τους χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου
-να ενώνουν δύο εικόνες σε μία
-να χρησιμοποιούν το εργαλείο διαφανούς επικόλλησης
-να χρησιμοποιούν μία ζωγραφιά τους ως φόντο στην επιφάνεια εργασίας

 • Επίπεδο Ανάλυσης :
-να αναγνωρίζουν , δοθείσης μιας απλής εικόνας,ποιες από τις τεχνικές για τις οποίες μιλήσαμε στο μάθημα χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεσή της.

 • Επίπεδο Σύνθεσης :
-να καταλήγουν σε ποιες τεχνικές,από αυτές που μιλήσαμε στο μάθημα, πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες δραστηριότητες
-να οργανώνουν αυτές τις τεχνικές ως προς το ποια θα χρησιμοποιήσουν πρώτη και ποια ύστερα

 • Επίπεδο Αξιολόγησης:
-να αξιολογούν την εφαρμογή της ζωγραφικής ως εναλλακτικό εργαλείο έκφρασης.
-να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ζωγραφικής σε σχέση με άλλα εικαστικά μέσα που έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα.
-να συγκρίνουν τις δημιουργίες των συμμαθητών τους με τις δικιές τους και έτσι να αξιολογούν την δική τους προσπάθεια και να καταλήγουν στις πιο αποτελεσματικές τεχνικές και εργαλεία για την υλοποίηση της δικιάς τους εργασίας.

3)Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων


α)Θεματικό Αντικείμενο


 • η διδασκαλία του αντικειμένου της Ζωγραφικής προυποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις Η/Υ όπως η περιήγηση στο λειτουργικό σύστημα Windows,η ευχέρεια με το internet όπως επίσης και εξεικοίωση του μαθητή με τα περιφερειακά συστήματα του υπολογιστή (ποντίκι,οθόνη,πληκτρολόγιο,εκτυπωτή)
 • μία από τις πιθανές δυσκολίες κυρίως κατά την έναρξη των μαθημάτων μπορεί να είναι η μη εξεικοίωση κάποιων μαθητών με τον υπολογιστή όπως επίσης και με το internet που είναι βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου διδακτικού πλάνου,η μεταφορά μιας ζωγραφιάς από το χαρτί στην οθόνη του υπολογιστή (μέσω της εφαρμογής της Ζωγραφικής).
 • δεν έχει καταγραφεί προηγούμενη επαφή των μαθητών με την εφαρμογή της ζωγραφικής , όμως στο δημοτικό γίνονταν μαθήματα αισθητικής αγωγής που εισάγουν τους μαθητές στην ζωγραφική ως τέχνη και μέσο έκφρασης που βοηθάει σίγουρα στην ανάπτυξη της δημιουργηκότητας τους και γενικά στην επαφή τους με το αντικείμενο.Εμείς καλούμαστε να εισάγουμε τους μαθητές στην ηλεκτρονική έκδοση της τέχνης της ζωγραφικής.
 • έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά ειδικότερα μικρής ηλικίας αρέσκονται να χρησιμοποιούν διάφορα σχέδια,χρώματα,σχήματα γενικότερα εικόνες ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας.Ίσως θα μπορούσαμε να διεγείρουμε κάποιους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Ζωγραφικής για να ακονίσουν το ταλέντο τους στη ζωγραφική ή και ακόμα για να πλαισιώσουν τις εργασίες τους με σχήματα π.χ. τριγωνομετρία.
 • υπάρχουν σε κάθε σχολείο δανειστικές βιβλιοθήκες που πολλές είναι εξοπλισμένες με αρκετά βιβλία πάνω στον τομέα της τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής που μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν για να εφοδιαστούν με ιδέες και αργότερα να προσπαθήσουν να τις υλοποιήσουν μέσω της Ζωγραφικής. Όπως επίσης και υλικό από το internet σε διάφορες μορφές (video,screencast,εικόνες).
 • εντύπωση προκαλεί στους μαθητές πως με σχετικά απλά βήματα μπορούν να δημιουργήσουν αληθοφανείς εικόνες,να τροποποιήσουν άλλες,γενικά να εκφράσουν μέσω μίας εφαρμογής του υπολογιστή όλη την δημιουργική φαντασία τους.
 • το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος αποτελεί την εισαγωγή στην Ζωγραφική καικαλύπτει βασικά επίπεδα γνώσης

β)Μαθητές


 • οι μαθητές πριν από το μάθημα θα πρέπει να έίναι εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή και ειδικότερο στο περιβάλλον στο οποίο θα εργαστούμε
 • θα πρέπει οι δραστηρότητες και οι ασκήσεις που θα υπάρχούν στο μάθημα να εξάπτουν την φαντασία των μαθητών,να ιντριγκάρουν το πνέυμα τους και να εξωθούν την δημιουργικότητά τους.
 • το κοινό μπορεί να μην είναι ομογενές.Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που να χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείρηση (αχρωματοψία,έλλειψη συγκέντρωσης κ.α.) και για αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για να καλύψουμε όλες τις αποκλίσεις και να σκύψουμε με προσοχή και ειλικρίνεια απέναντι στις απαιτήσεις αυτών των μαθητών.

γ)Συνθήκες Μάθησης


 • Τμήμα έως 15 άτομα
 • Εργαστήριο πληροφορικής εφοδιασμένο με :
-15 υπολογιστές ενημερωμένους με την εφαρμογή Ζωγραφική τοποθετημένους σε παράλληλες γραμμές που να κοιτούν τον πίνακα
-1 υπολογιστή για τον καθηγητή
-1 προτζέκτορα συνδεδεμένο με τον υπολογιστή του καθηγητή
-1 πίνακα
-1 φελοπίνακας
-1 σαρωτή εικόνας συνδεδεμένο σε δίκτυο με τους υπολογιστές του εργαστηρίου
-1 εκτυπωτή συνδεδεμένο σε δίκτυο με τους υπολογιστές του εργαστηρίου
-Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών
 • Δημιουργικό πνεύμα και φαντασία

4)Οργάνωση της διδασκαλίας


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εισήγηση (2 λεπτά)
Τα παιδιά τοποθετούνται στους υπολογιστές τους στο εργαστήριο πληροφορικής και εκεί τους περιμένει μία έκπληξη!Το κοινό φόντο των Windows μετατράπηκε σε μία χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά.
Εξηγούμε στα παιδιά ότι σήμερα στο τέλος του μαθήματος θα έχουν κάνει τις δικές τους ζωγραφιές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν ο καθένας ξεχωριστά ως φόντο στην οθόνη τους.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Πρακτική Άσκηση 1 ( 9 λεπτά )
Οι μαθητές θα ζωγραφίσουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και πάνω σε αυτό 3 μπάλες διαφορετικών χρωμάτων όπως επίσης ένα κουτί-δώρο.
 • Εισήγηση+Επίδειξη ( 5 λεπτά )
Σε αυτό το σημείο θα εξηγήσουμε στους μαθητές την σημασία της αποθήκευσης και θα δείξουμε στον προτζέκτορα μέσω ενός screencast που έχουμε φτιάξει:πως γίνεται -η αποθήκευση και η ανάκτηση μιας ζωγραφιάς
-πως αποθηκεύουμε μία εικόνα από το διαδίκτυο
-και πως ανοίγουμε την εικόνα που αποθηκεύσαμε με την Ζωγραφική.
 • Πρακτική Άσκηση 2 ( 8 λεπτά )
Τα παιδιά θα πρέπει να εφαρμόσουν την διαδικασία αποθήκευσης που είδαν στο screencast αποθηκεύοντας την ζωγραφιά που έχουν κάνει στην Πρακτική Άσκηση 1 στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα "Χριστουγεννιάτικη Κάρτα".Ύστερα θα ψάξουν στο διαδίκτυο για μία εικόνα του Άγιου Βασίλη θα την αποθηκεύσουν στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα "Άγιος Βασίλης" και θα την ανοίξουν με τη Ζωγραφική.
 • Μελέτη περίπτωσης ( 10 λεπτά )
Καθώς τα παιδιά παρατηρούν το φόντο ο δάσκαλος θέτει τον εξής προβληματισμό:"Υπάρχει ευκολότερος τρόπος να επαναλάβουμε τα σχήματα της μπάλας και του δώρου χωρίς να χρειάζεται να τα ζωγραφίσουμε ένα προς ένα;" Η συζήτηση οδηγείται από τον δάσκαλο ενθαρρύνοντας τους μαθητές στο να σκεφτούν τυχόν διαδικασίες που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε.Οι μαθητές προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες και ακολούθως ο δάσκαλος μετά από συζήτηση μαζί τους αξιολογεί την σκέψη τους και τους οδηγεί σταδιακά στην σωστή διαδικασία αντιγραφής.
 • Επίδειξη ( 2 λεπτά )
Θα δείξουμε στα παιδιά μέσω του προτζέκτορα πως μπορούμε να εισάγουμε κείμενο στην εικόνα με το εργαλείο κειμένου.
 • Πρακτική Άσκηση 3 ( 10 λεπτά )
Τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφτηκε πριν και να αντιγράψουν όσες φορές θέλουν το σχήμα της μπάλας και του δώρου.Ακολούθως να γράψουν χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου τη φράση "Καλά Χριστούγεννα" στη ζωγραφιά τους.
 • Εισήγηση + Επίδειξη ( 10 λεπτά )
Θα εξηγήσουμε στα παιδιά τι είναι η συνένωση εικόνων και θα τους δείξουμε μέσω ενός screencast πως εμείς ενώσαμε τον Άγιο Βασίλη με την υπόλοιπη ζωγραφιά.
 • Πρακτική Άσκηση 4 ( 8 λεπτά )
Τα παιδιά θα πρέπει να μιμηθούν αυτά που είδαν στο screencast και να εισάγουν την εικόνα του Άγιου Βασίλη,που έχουν κατεβάσει από το internet, στη δικιά τους ζωγραφιά.
 • Επίδειξη ( 3 λεπτά )
Θα δείξουμε πως οι μαθητές μπορούν να κάνουν την ζωγραφιά τους φόντο στην επιφάνεια εργασίας.
 • Πρακτική Άσκηση 5 ( 3 λεπτά )
Οι μαθητές κάνουν φόντο την ζωγραφιά τους.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 • Ομάδες Εργασία-Ανάθεση Εργασίας για το Σπίτι
Στα παιδιά μοιράζεται ένα φύλλο εργασίας το οποίο πρέπει να το επιστρέψουν συμπληρωμένο την επόμενη φορά και τους προτείνετε να κάνουν την προετοιμασία για μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες η οποία θα ολοκληρωθεί στα πρώτα 10 λεπτά του επόμενου μαθήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Το πλάνο μας τοποθετείται στην εποχή των Χριστουγέννων, θα μπορούσε όμως να διδαχθεί όλο τον χρόνο με μερικές αλλαγές. Για παράδειγμα αντί για μία χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά τα παιδιά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κολάζ με φωτογραφίες που θα κατεβάσουν από το ίντερνετ και θα τις συνενώσουν σε μία κοινή ζωγραφιά μαζί με δικές τους δημιουργίες τις οποίες έχουν κάνει με τη χρήση της εφαρμογής της Ζωγραφικής.


5)Συνέχεια/Δραστηριότητες

 • Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες και τους ζητείται να εισάγουν στην ζωγραφική, με την βοήθεια του σαρωτή, τις δικές τους φωτογραφίες.Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να ενσωματώσουν το πρόσωπό τους στη χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά που δημιούργησαν πριν.Αυτή την φορά όμως, τα πρόσωπά τους θα αντικαταστήσουν τις μπάλες του χριστουγεννιάτικου δέντρου.ΟΙ δύο ζωγραφιές εκτυπώνονται και τοιχοκολλούνται στον φελοπίνακα του εργαστηρίου.
 • Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες και τους ζητείται να δημιουργήσουν ένα κολάζ από τις εικόνες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας τους με θέμα "το ημερολόγιο της νέας χρονιάς".Στο τέλος της εργασίας τα ημερολόγια των παιδιών εκτυπώνονται και μοιράζονται στους μαθητές.

6)Ανάθεση Εργασίας


 • Ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν στο σπίτι τους το φυλλάδιο εργασίας που τους δίνεται στο μάθημα και να το παραδώσουν την επόμενη φορά.

7)Ανακεφαλαίωση


Στην ανακεφαλαίωση θα τονίσουμε την αναγκαιότητα της αποθήκευσης των εργασιών τους και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τα παιδιά να προτιμούν την ζωγραφική γιατί είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη στην καθημερινότητά τους για παράδειγμα η δημιουργία ενός ημερολογίου,ενός κολάζ ή μιας ευχετήριας κάρτας.

8)Αξιολόγηση


Όπως είπαμε και στην οργάνωση της διδασκαλίας η αξιολόγηση των στόχων θα γίνει μέσω μιας από τις δύο δραστηριότητες που παρατίθενται πιο πάνω.Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει τους μαθητές μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους,των ενεργειών τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και τον διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ τους.Θα γίνονται επιπλέον ερωτήσεις σχετικές με την ύλη που διδάχθηκε και που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας για να διαπιστωθεί η κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές.

9)Πόροι,Εποπτικά μέσα και Υλικά


Ο χρόνος προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό είναι περίπου τρεις ώρες.Θα πρέπει να είναι έτοιμα : 2 screencast,2 φύλλα εργασίας,1 φάκελος με εικόνες,1 ζωγραφιά για το φόντο της επιφάνειας εργασίας.Πιο συγκεκριμένα :
 • 2 screencast : Το ένα με θέμα την αποθήκευση και την ανάκτηση μιας ζωγραφιάς στην Ζωγραφική όπως επίσης την αποθήκευση μιας ζωγραφιάς από το internet και του ανοίγματος αυτής με την εφαρμογή της ζωγραφικής και το άλλο με θέμα την συνένωση εικόνων.


 • 2 φύλλα εργασίας : Στο πρώτο θα περιγράφονται τα κομμάτια της πρακτικής άσκησης που θα κάνουν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας όπως επίσης και οι δραστηριότητες και στο δεύτερο θα περιέχονται οι εργασίες που θα τους αναθέσουμε για το σπίτι. • 1 φάκελος ο οποίος θα περιέχει τις απαραίτητες εικόνες για την δραστηριότητα της δημιουργίας του ημερολογίου και θα βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας όλων των υπολογιστών του εργαστηρίου.

 • 1 ζωγραφιά η οποία είναι το κύριο θέμα της πρακτικής μας άσκησης και θα είναι το φόντο σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου.


Θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους του εργαστηρίου.

10)Βιβλιογραφία και Χρήσιμο Υλικό