Ενότητα Β1: Πολυμέσα (Ομάδα 2η)

Στανόγιας Νικόλαος
Φύκας Ιωάννης Ηλίας

My status My status


Υλικό από βιβλία Γυμνασίου:Προσδιορισμός Μαθήματος:

 • Εξοικείωση των παιδιών με όλα τα είδη πολυμέσων που θα χρησιμοποιήσουν σε έναν υπολογιστή (εικόνα, ήχος, βίντεο)

Στόχοι Μαθήματος:

 1. Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά):

 • Να κατανοήσουν τι είναι τα πολυμέσα και να μπορούν να περιγράψουν λεπτομερώς ένα από αυτα
 • Να αντιληφθούν με ποιο τρόπο ο υπολογιστής αναπαριστά μία εικόνα, μετατρέπει ένα ήχο σε ψηφιακή μορφή και δημιουργεί ένα βίντεο
 • Να είναι ικανοί στο τέλος της ενότητας να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό σχετικό με πολυμέσα

2. Αντικειμενικοί Σκοποί - Objectives (Ειδικά):


ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ:
 • Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:
 1. αναγνωρίζουν τις διάφορες κωδικοποιήσεις βίντεο
 2. αναγνωρίζουν τις διάφορες κωδικοποιήσεις εικόνας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
 • Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
 • Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
 • Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ:
 • Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
 • Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:


Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων:

1. Θεματικό Αντικείμενο:

 • Προϋπόθεση για τη διδασκαλία της ενότητας είναι οι μαθητές να έχουν έρθει εμμέσως σε επαφή με διάφορες εφαρμογές πολυμέσων (π.χ. video games, tv)
 • Δυσκολιες μπορούν να παρουσιαστούν αν κάποιος μαθητής δεν είχε στο παρελθόν πρόσβαση σε πηγές πολυμέσων, πράγμα όμως αρκετά απίθανο με τα σημερινά δεδομένα της κοινωνίας

2. Μαθητές:

 • Επειδή μπορεί όλοι οι μαθητές να μην είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα και πολλοί να υστερούν με την τεχνολογία των πολυμέσων, το μάθημα διαμορφώνεται έτσι ωστε όλοι να μπορούν να ανταποκριθούν

3. Συνθήκες Μάθησης:

 • Τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα του εργαστηρίου της Πληροφορικής (υπολογιστες, webcamera, προτζέκτορας, Internet, κλπ..)

Οργάνωση Διδασκαλίας:


Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος


Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία

 • Πώς θα εισάγεις τις ιδέες και τους σκοπούς του μαθήματος;
 • Πώς θα τραβήξεις την προσοχή των μαθητών και πώς θα τους κινητοποιήσεις για να κρατήσεις την προσοχή τους;
 • Πώς μπορείς να συνδέσεις τους στόχους του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και προηγούμενες δραστηριότητες της τάξης;

(5 min):Αφού πάρουμε τις εργασίες που ανατέθηκαν στη προηγούμενη διδακτική ώρα για διόρθωση θα συζητήσουμε τυχόν απορίες που δημιουργήθηκαν για να γίνει μια σύντομη κουβέντα για να τις λύσουμε.

(10 min):Θα γίνει μία σύντομη υπενθύμιση βασικών εννοιών της προηγούμενης διδακτικής ώρας έτσι ώστε να συνδεθεί το παρόν μάθημα με το προηγούμενο.


Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)


Ποια παραδείγματα θα θεωρούσατε κατάλληλα παιδαγωγικά; Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα βασίζατε τη διδασκαλία σας;

 • Ποιο είναι το επίκεντρο του μαθήματος;
 • Ποιες τεχνικές διδακτικής θα χρησιμοποιήσουμε και με ποια σειρά;
 • Πως θα διασφαλίσουμε την διαρκή ενεργοποίηση των μαθητών;
 • Ποιες είναι οι δυνατές προσαρμογές για τα άτομα που βρίσκονται στα άκρα των επιδόσεων;

(5 min)ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ:

Ερώτηση -> " Πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε μία φωτογραφία, δεδομένου ότι με τη σημερινή τεχνολογία μπορεί πολύ εύκολα να αλλοιωθεί η πρωτότυπη;".


(20 min)ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

5 min:Οι μαθητές καλούνται να βγάλουν μια φωτογραφία του εαυτού τους με χρήση της web camera του υπολογιστή και να την αποθηκεύσουν στην επιφάνεια εργασίας.

15 min:Εδώ οι μαθητές καλούνται με τη χρήση του εργαλείου fotoshop,να κάνουν συγκεκριμένες αλλαγές στη φωτογραφία που τράβηξαν προηγουμένως.Στους μαθητές παρουσιάζεται η όλη διαδικασία σαν διαγωνισμός όπου η καλύτερα επεξεργασμένη φωτογραφία "κερδίζει".(10 min)ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ:

6 min:Γίνεται ερώτηση στους μαθητές."Πως πιστεύετε ότι δημιουργούνται τα κινούμενα σχέδια(animations)?".Ακολουθεί συζήτηση βασισμένη στις απαντήσεις τους.

4 min:Προβολή βίντεο από το www.youtube.com σχετικό με το θέμα.


(15 min)ΕΠΙΔΕΙΞΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

4 min:Επίδειξη του εργαλείου VDownloader για το "κατέβασμα" του παραπάνω βίντεο στον υπολογιστή.

11 min: Δίνεται ένα φύλλο εργασίας στους μαθητές και καλούνται να το συμπληρώσουν.


Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος


Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση

 • Τι θα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις μια συνολική απεικόνιση των ιδεών για τους μαθητές στο κλείσιμο;
 • Πώς θα προσφέρεις ανάδραση στους μαθητές για να διορθώσουν τις παρεξηγημένες έννοιες και να ενισχύσεις την μάθηση;
 • Τι θα ελκυστικό μπορείς να προτείνεις στους μαθητευόμενους με σκοπό να κρατήσεις το ενδιαφέρον τους ζωντανό για το θεματικό αντικείμενο και έξω από την αίθουσα;

(5 min)ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Γίνεται μια ανακεφαλαίωση και των δύο διδακτικών ωρών που αφορούσαν τα Πολυμέσα τονίζοντας βασικούς ορισμούς και παροτρύνονται οι μαθητές να αναζητούν διαρκώς καινούρια πολυμεσικά εργαλεία.


Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση:


Εργασία για το σπίτι - αξιολόγηση στόχων:

 • Τι εργασία θα αναθέσω;
 • Πως θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν; Ποιες οι ερωτήσεις και ποιες οι δραστηριότητες;

Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά: • Τι εποπτικά μέσα θα χρησιμοποιήσω; Τι υλικά, βιβλία, συσκευές και πόροι θα χρειαστεί να είναι έτοιμα;
 • Τι υλικά θα χρειαστούν; Τι πρέπει να ετοιμαστεί εκ των προτέρων;

Βιβλιογραφία: • Ποιες βιβλιογραφικές πηγές χρησιμοποίησα;
 • Ποιους διαδικτυακούς πόρους θα προτείνω στους μαθητές;