Β Γυμνασίου -> Ενότητα 3 ->Κεφάλαιο 9 : Γραφήματα και Παρουσιάσεις

Ομάδα
Γιάκα Χρυσούλα
My status

Τσαμαρδού Ηλιάνα
My status
Υλικό από το βιβλίο Γυμνασίου

Η συγγραφή του διδακτικού πλάνου έγινε ταυτόχρονα και απο τις δυό μας. Παρόλο που μπαίναμε μία φορά στον ένα λογαριασμό και μία στον άλλο, αυτά που παραθέτουμε πιο κάτω είναι αποτέλεσμα κοινής συζήτησης και σκέψης.

Σχέδιο Μάθησης

1)Προσδιορισμός μαθήματος
Στόχος του διδακτικού μας πλάνου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα γραφήματα και τις παρουσιάσεις, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή!
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως μπορούν να αναπαραστήσουν με γραφικό τρόπο τα δεδομένα τους στον υπολογιστή.

2)Στόχοι Μαθήματος
Α)Καθορισμός Στόχων(Γενικά):
Οι μαθητές μετά το πέρας της διαδικασίας θα πρέπει να είναι σε θέση:
 • να περιγράφουν τη χρησιμότητα ενός λογισμικού Παρουσίασης
 • να δημιουργούν μία σύντομη παρουσίαση με τη χρήση λογισμικού Παρουσίασης και να την παρουσιάζουν

Επεκτάσεις:
 • να χρησιμοποιούν τα εργαλεία μορφοποίησης και επεξεργασίας που προσφέρει το λογισμικό Παρουσίασης
 • να εισάγουν επιπλέον εικόνες, κείμενα και ήχο στις παρουσιάσεις τους

Β) Αντικειμενικοί σκοποί (Ειδικά):
Θα παραθέσουμε τους στόχους του μαθήματος βάσει της ταξινομίας του Bloom

Α. Επίπεδο γνώσης
Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να:
 • γνωρίζει τη χρησιμότητα του powerpoint
 • ανακαλεί τα κουμπιά ώστε να δημιουργεί οποιαδήποτε παρουσίαση του ζητηθεί
 • αναγνωρίζει ότι μια διαφάνεια έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας powerpoint

Β. Επίπεδο κατανόησης
Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να:
 • καταλάβει τη διάταξη μιας παρουσίασης
 • αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που αναπαριστά μια πολύπλοκη παρουσίαση
 • να εξάγει συμπεράσματα από τις πληροφορίες που περιέχει η παρουσίαση

Γ. Επίπεδο εφαρμογής
Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να:
 • εισάγει video, ήχο και εικόνα στις διαφάνειες
 • ανασκευάζει ήδη υπάρχουσες διαφάνειες και να τις διαμορφώνει ανάλογα με τις προτιμήσεις του
 • να γνωρίζει πως να προβάλει τις παρουσιάσεις του

Δ. Επίπεδο ανάλυσης
Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να:
 • εντοπίζει τα στοιχεία εκείνα που συνέθεσαν μία συγκεκριμένη διαφάνεια διασπώντας στην σε αυτά
 • εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί πολύπλοκες παρουσιάσεις
 • αναγνωρίζει τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε κάποια παρουσίαση

Ε. Επίπεδο σύνθεσης
Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να:
 • δημιουργήσει μία διαφάνεια-παρουσίαση, χρησιμοποιώντας δοθέντα,γνωστά εργαλεία, που του προτείνει ο καθηγητής
 • δημιουργήσει μία διαφάνεια-παρουσίαση, χρησιμοποιώντας δοθέντα,γνωστά εργαλεία, που αντανακλά τα προσωπικά του ενδιαφέροντα

Ζ. Επίπεδο αξιολόγησης
Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να:
 • απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν στην κατανόηση και στην χρήση του powerpoint
 • υλοποιεί τις προτεινόμενες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • είναι σε θέση να αξιολογεί από μόνος του τις γνώσεις που αποκόμισε
 • κρίνει την ορθότητα, τη συνοχή, τη συνέπεια και την ακρίβεια των παρουσιάσεων
 • να αξιολογεί τη χρησιμότητα του powerpoint
 • να συγκρίνει το powerpoint με άλλα λογισμικά που έμαθε σε προηγούμενη τάξη του σχολείου


3)Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων
Α)Θεματικό αντικείμενο
Το πρόγραμμα περιέχει εργαλεία και λειτουργίες που μας παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και απλές και πολύπλοκες παρουσιάσεις με έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε όχι μόνο να τυπώνουμε τις διαφάνειες ή να τις εμφανίζουμε στην οθόνη μας, αλλά μας βοηθά να οργανώσουμε καλύτερα το υλικό της παρουσίασης. Είναι ποιο εύχρηστο από άλλα λογισμικά π.χ word, ποιο εκφραστικό, και ποιο καλά δομημένο με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται ποιο εύκολα η παρουσίαση στο μυαλό των μαθητών. Είναι ένα λογισμικό με ιδιαίτερη εξέλιξη (τώρα βρισκόμαστε στην έκδοση 2010) που συνεχώς παρέχει νέες δυνατότητες στους χρήστες τους. Για όλους αυτούς τους λόγους αποτελεί ένα από τα ποιο σημαντικά αλλά και ποιο ενδιαφέροντα εργαλεία μάθησης.

Β)Μαθητές
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις ευκολίες που μας προσφέρουν οι παρουσιάσεις για την απεικόνιση των πληροφοριών, καθώς επίσης και να ξέρουν να κατασκευάζουν απλές διαφάνειες στους υπολογιστές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάζουν το φόντο μίας διαφάνειας και να εισάγουν ένα κείμενο. Επειδή το powerpoint είναι ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν μαθητές που ήδη γνωρίζουν το πως να το χρησιμοποιούν. Γι 'αυτό το λόγο το μάθημα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Τέλος, επείδη ίσως το λογισμικό αυτό να μην σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα των μαθητών, θα πρέπει να διδαχτεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους.

Γ)Συνθήκες μάθησης
Διαθέσιμος εξοπλισμός και διάταξη:
1. Μια αίθουσα με 15 άτομα
2. Κάθε παιδί να κάθεται μπροστά από 1 υπολογιστή
3. Πίνακας
4. Θρανία σε Π διάταξη
5. Προβολικό

4)Οργάνωση της διδασκαλίας
Χρονοπρογραμματισμός μαθησιακών δραστηριοτήτων
Στη διάθεση μας θα έχουμε 60-70 λεπτά κατά την διάρκεια των οποίων θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές, για να διαπιστώσουμε τι έμαθαν την προηγούμενη διδακτική ώρα, και για να τους μυήσουμε στις βαθύτερες έννοιες των παρουσιάσεων.

 • Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Ερωταποκρίσεις(5 λεπτά):
Αρχικά, προκειμένου να διαπιστώσουμε τις γνώσεις των μαθητών από την προηγούμενη διδακτική ώρα, θα τους θέσουμε κάποιες σύντομες και περιεκτικές ερωτήσεις για τον τρόπο δημιουργίας μίας από τις διαφάνειες που έφτιαξαν πιο πριν, όπως:
 1. Ποια εργαλεία χρησιμοποίησε ο συμμαθητής τους για να εισάγει το φόντο;
 2. Τι παραπάνω θα μπορούσε να είχε κάνει έτσι ώστε να είχε γίνει ποιο ενδιαφέρουσα η παρουσίαση;
 3. Θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο σε Word;
 4. Άρα ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Powerpoint;

Εισήγηση-Πολλαπλή Κατανόηση(5 λεπτά):
Στη συνέχεια, και αφού έχουν τονισθεί για δεύτερη φορά τα πλεονεκτήματα του Powerpoint ως λογισμικό παρουσιάσεων, θα τους αποκαλύψουμε σιγά, σιγά τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρει. Και για του λόγου το αληθές, θα τους παρουσιάσουμε ένα σύνολο διαφανειών, εκ των οποίων οι αρχικές θα περιέχουν μόνο κείμενο και εικόνες, ενώ όσο προχωράμε η πολυπλοκότητα θα αυξάνει. Έτσι, στο τέλος αφού τους δείξουμε μία πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση, θα έχουμε εξάψει το ενδιαφέρον τους, την περιέργεια τους και θα έχουμε ικανοποιήσει την αισθητική νοημοσύνη τους αφού θα έχουν δει κάτι πολύ ωραίο που θα έχει δημιουργηθεί μέσω του αντικειμένου που προσπαθούμε να τους διδάξουμε. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση της πολλαπλής κατανόησης θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι η δημιουργία τέτοιων ωραίων και πολύπλοκων παρουσιάσεων ήταν πολύ δύσκολη έως και αδύνατη διαδικασία στο παρελθόν, εφόσον δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία.

 • Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)

Εννοιολογική χαρτογράφηση(1 λεπτό):
Θα δώσουμε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας (το παραθέτουμε στο τέλος του διδακτικού μας πλάνου) το οποίο θα αποτελεί ένα mini οδηγό με μορφή εννοιολογικού χάρτη, που θα μπορούν να το συμβουλευτούν ανά πάσα ώρα και στιγμή κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Καταιγισμός ιδεών(8 λεπτά):
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει καταιγισμός ιδεών όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να δώσουν τη δική τους γνώμη για το πως φτιάχτηκε αυτή η πολύπλοκη παρουσίαση. Ποιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να αναφέρουν τα εργαλεία και τις τεχνικές που πιστεύουν ότι αξιοποιήθηκαν για την δημιουργία της παρουσίασης. Σ' αυτή τη φάση θα ήταν καλό να είναι μπροστά σε υπολογιστή με powerpoint για να δοκιμάζουν πιθανά εργαλεία. Οφείλουμε να παροτρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους χωρίς να σκέφτονται άμα αυτές είναι σωστές ή λάθος, να βασιστούν στις γνώσεις που απέκτησαν είτε τη προηγούμενη ώρα είτε με άλλη προηγούμενη προσωπική τους επαφή με το αντικείμενο. Θα καταγράψουμε όλες τις ιδέες στον πίνακα και στο τέλος της δραστηριότητας αφού συγκρίνουμε τις προτάσεις και σχολιάσουμε επιλογές που δεν προτάθηκαν απ' τους μαθητές θα αποφανθούμε όλοι μαζί για το ποια ιδέα είναι η πιο σωστή και η πιο εφαρμόσιμη.

Επίδειξη(6 λεπτά):
Αφού οι μαθητές έχουν πει την άποψή τους και έχουν καταλήξει στην ποιο "σωστή", θα έχουμε ετοιμάσει screencast όπου θα παρουσιάζεται ο τρόπος που έγιναν οι προηγούμενες διαφάνειες. Θα ξεκινάμε με την υλοποίηση της πιο απλής και θα καταλήγουμε κλιμακωτά στην πιο δύσκολη διαφάνεια. Ο λόγος που προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε screencast είναι για να εξάψουμε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρων των μαθητών αφού είναι πολύ πιθανών οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν.

Πρακτική άσκηση-Συνεργατική Επίλυση(1 λεπτό):
Στη συνέχεια έρχεται η ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη στους ίδιους τους μαθητές. Επειδή ορισμένοι από αυτούς μπορεί να έχουν περισσότερη εμπειρία από κάποιους άλλους θα πρέπει να φροντίσουμε να χωρίσουμε τους μαθητές με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κάθε ομάδα να έχει και έναν από αυτούς τους πιο "έμπειρους". Iδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον αριθμό των ατόμων κάθε ομάδας, ο οποίος δεν θα ξεπερνά τα 3 άτομα. Από κάθε ομάδα θα ζητήσουμε να κάνουν μια παρουσίαση με θεματικό αντικείμενο την περσινή τους εκδρομή.


Καταιγισμός Ιδεών(8 λεπτά):
Στο σημείο αυτό θα δώσουμε στους μαθητές 3 λεπτά να συζητήσουν ανά ομάδα πως θα δημιουργήσουν μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το πως πέρασαν στην εκδρομή τους και στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα προτείνει την ιδέα της. 'Ετσι θα ακουστούν πολλές και διαφορετικές απόψεις, γεγονός που θα οδηγήσει στην αλληλεπίδραση τών ομάδων.

Πρακτική άσκηση - Συνεργατική επίλυση(Συνέχεια)(5 λεπτά):
Αφού έχουν ακουστεί όλες οι ιδεές και κάθε ομάδα έχει καταλήξει στη δική της παρουσίαση, για αρχή θα τους ζητήσουμε να εισάγουν διάφορες φωτογραφίες και
στιγμιότυπα από την εκδρομή, δημιουργώντας έτσι γύρω στις 10 διαφάνειες.

Συζήτηση-Διάλογος(4 λεπτά):
Μετά το τέλος του πρώτου μέρους της δραστηριότητας, θα συζητήσουμε με τους μαθητές για τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετώπισαν και θα ελέγξουμε αν όλες οι
ομάδες βρίσκονται στο ίδιο σημείο της εργασίας. Άν κάποια ομάδα έχει μείνει πίσω την βοηθάμε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Πρακτική άσκηση - Συνεργατική επίλυση(Συνέχεια)(5 λεπτά):
Έπειτα, θα τους ζητήσουμε να εισάγουν κείμενο δίπλα από κάθε φωτογραφία, περιγράφοντας τα στιγμιότυπα που απεικονίζονται καθώς και ότι άλλο θεωρούν
απαραίτητο (ονόματα μαθητών, ονόμοτα από μέρη που επισκέφθηκαν, εντυπώσεις κλπ.).

Συζήτηση-Διάλογος(4 λεπτά):
Μετά το τέλος του δεύτερου μέρους της δραστηριότητας, πάλι τσεκάρουμε την πρόοδο των ομάδων, συζητώντας με αυτές, επιλύωντας όλοι μαζί τυχόν απορίες και
βοηθώντας τους "πιο αδύναμους".

Πρακτική άσκηση - Συνεργατική επίλυση(Συνέχεια)(5 λεπτά):
Σε αυτό το σημείο θα ζητήσουμε από τις ομάδες συνοδεύσουν την παρουσίαση τους με ένα αγαπημένο τους τραγούδι, στην ουσία δηλαδή να την εμπλουτήσουν
εισάγοντας ήχο.

Συζήτηση-Διάλογος(4 λεπτά):
Στη συνέχεια επιλύονται οι τελευταίες πιθανές απορίες και ολοκληρώνονται με τη βοήθεια μας (ή και χωρίς αυτή) όλες οι παρουσιάσεις.

 • Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματοςΕπίδειξη-Κίνητρα(5 λεπτά):
Αφού έχει ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, θα ακολουθήσει επίδειξη των εργασιών όλων των ομάδων και θα ψηφιστεί η καλύτερη. Επιπλέον κίνητρο για τους μαθήτες
θα αποτελέσει και η επιβράβευση της νικήτριας παρουσίασης με bonus στην τελική βαθμολογία.

Συζήτηση -Διάλογος(4 λεπτά):
Στο τέλος της διδακτικής ώρας θα συζητήσουμε με τους μαθητές το κατά πόσο ενδιαφέρον ήταν το αντικείμενο, ποσο ανταποκρινόταν στην καθημερινότητά τους,αν
τους δυσκόλεψε και αν θα το προτιμήσουν για την δημιουργία παρουσιάσεων σε σχέση με άλλα λογισμικά.

5)Ανάθεση εργασίας- Αξιολόγηση

Εποικοδομητική μάθηση
Σαν εργασία για το σπίτι, θα δώσουμε στους μαθητές μία παρουσίαση η οποία θα περιλαμβάνει διαφάνειες με ιστορικά γεγονότα σε μπερδεμένη σειρά. Οι μαθητές θα
κληθούν να αναδιατάξουν τις διαφάνειες από το προγενέστερο ιστορικό γεγονός στο μεταγενέστερο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισάγουν 3 επιπλέον ιστορικά
γεγονότα, τα οποία ωστόσο θα παρουσίαζουν την ίδια μορφολογία με τα ήδη δοσμένα (ίδιο φόντο, ίδια γραμματοσειρά, ίδια τοποθέτηση εικόνας στη διαφάνεια).
Προσοχή κάθε διαφάνεια και διαφορετικό ιστορικό γεγονός.


6)Πόροι Εποπτικά μέσα και Υλικά
 • Βιντεοπροβολέας.
 • Εργαστήριο πληροφορικής με έναν προσωπικό υπολογιστή ανα μαθητή, με την τελευταία έκδοση του Powerpoint.
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • -1 Screencast.
 • -Φύλλο εργασίας για την ανάθεση εργασίας για το σπίτι.
 • 1 υπολογιστής για τον καθηγητή
 • Πίνακας, μαρκαδόρος7)Βιβλιογραφία
 • Βιβλίο καθηγητή και μαθητή Πληροφορικής Β' Γυμνασίου
 • Διαλέξεις του μαθήματος "Διδακτική της Πληροφορικής"
 • Βιβλίο "Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής"
 • Wikipedia