My status

Ζυγούρα ΒαΐαMy status

Σπανού Μαρία


Υλικό από βιβλία
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ


Η σειρά των ενεργειών για μια επιτυχημένη διδασκαλία έχει ως εξής:
Φάση ανάλυσης
 • Ο καθορισμός του αντικειμένου για διδασκαλία
 • Η αποδοχή της μορφωτικής αξίας
 • Το επίπεδο των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τα συναφή του στην τάξη
 • Ποια αποτελέσματα επιδιώκει η διδασκαλία(οι στόχοι της)

Φάση σύνταξης
 • Η επιλογή και ο προγραμματισμός του περιεχομένου μάθησης
 • Η επιλογή της μεθόδου
 • Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας
 • Ο τρόπος αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων(φύλλο εργασίας ή τέστ)

Φάση εκτέλεσης
 • Η εφαρμογή των όσων σχεδιάστηκαν στην τάξη1) Καθορισμός αντικειμένου διδασκαλίας:


Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος είναι να διδαχθεί ο μαθητής τα βασικά εργαλεία πάνω στην Επεξεργασία Κειμένου ώστε να είναι ικανός να δημιουργεί μόνος του έγγραφα κειμένου.

2) Διδακτικοί Στόχοι Μαθήματος:


Α. Καθορισμός στόχων (Γενικά)


Στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της ενότητας "Επεξεργασία Κειμένου" για τους μαθητές έτσι ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν στο μέλλον σχετικά προβλήματα.Ουσιαστικά,ποιοι είναι οι δικοί μου στόχοι για αυτή την ενότητα.Τι θέλω να έχουν μάθει οι μαθητές μετά την περάτωση του μαθήματος.

Καθορισμός Στόχων: Ο βασικός σκοπός μας είναι η παροχή βασικών γνώσεων για την χρήση του κειμενογράφου. Η διδασκαλία μας θα εστιάσει επίσης στην εξοικείωση με το περιβάλλον ενός κειμενογράφου, με την χρήση των εργαλείων του και με τις δυνατότητες που παρέχει για την μορφοποίηση ενός κειμένου.

Ο μαθητής θα πρέπει μετά το μάθημα:

  1. να γνωρίζει :
    • να γράφει σωστά κείμενο
    • να το μορφοποιεί
    • να το διαγράφει
    • να διακρίνει τα βασικά κουμπιά στο πληκτρολόγιο καθώς και τα βασικά εικονίδια στο toolbar του επεξεργαστή κειμένου κάνει μορφοποίηση παραγράφων
  2. να μάθει :
    • να εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που του δίνει ένας επεξεργαστής κειμένου
    • να χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή κειμένου,ώστε σταδιακά να εξοικειώνεται με την ιδέα του καινούργιου τρόπου γραφής


Β. Αντικειμενικοί σκοποί (Ειδικά):


Οι στόχοι μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκουμε να έχουμε. Μπορούμε να τους χωρίσουμε σε 3 μεγάλες κατηγορίες :
      • γνωστικοί
      • συναισθηματικοί
      • ψυχοκινητικοί

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις 3 κατηγορίες και θα ορίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε σε κάθε μία απο τις κατηγορίες μέσα από την διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου

Γνωστικοί :


Χρησιμοποιώντας την στοχοταξινομία του Bloom θα ορίσουμε συγκεκριμένα ποίοι είναι οι στόχοι που θέλουμε απο τον μαθητή με βάση :


   1. Γνώση : Να μπορεί να αναγνωρίζει και να ονοματίζει σωστά τα πλήκτρα SpaceBar, Backspace, Enter, Alt, Shift
   2. Κατανόηση : Να μπορεί να εντοπίζει στην γραμμή εργαλείων τα κουμπιά B I U
   3. Εφαρμογή : Να εφαρμόζει την λειτουργία σύρε και άφησε για να επιλέξει το κείμενο που θέλει, επίσης να εφαρμόζει τονισμό των λέξεων
   4. Ανάλυση : Να μπορεί να διαφοροποιεί το τίτλο της παραγράφου χρησιμοποιώντας άλλο μέγεθος αλλά και άλλο τύπο γραμματοσειράς από το αντίστοιχο εργαλείο του κειμενογράφου
   5. Σύνθεση : Να μπορεί να κατασκευάζει παραγράφους επιλέγοντας διαφορετικό χρώμα φόντου και γραμματοσειράς
   6. Αξιολόγηση : Να μπορεί να επιλέγει σωστά πώς θα δημιουργεί παραγράφους καθώς και να συγκρίνει τις 3 μορφές στοίχισης παραγράφου επιλέγοντας στην συνέχεια, την καλύτερη ανάλογα με το είδος του κειμένου


Συναισθηματικοί :


Ο μαθητής νιώθει :

 • την χαρά να έρθει σε συνεργασία με τους συμμαθητές του
 • την απόλαυση της ενεργής συμμετοχής του στο μάθημα κάνοντας προτάσεις
 • να αποκτά μια νέα στάση απέναντι στην παράλληλη γραφή
 • την χαρά να έρθει σε επαφή με οπτικοακουστικό μέσο (βίντεο ), μέθοδος πιο κατανοητή και προσφιλής από την απλή επίδειξη
 • να εκτιμά τις δυνατότητες που παρέχει ένας κειμενογράφος για να καταγράφει με έναν ακόμα τρόπο τις σκέψεις του
 • την απόλαυση της επεξεργασίας κειμένου μέσα από τις δραστηριότητες που έχει εισάγει για το μάθημα ο εκπαιδευτικόςΨυχοκινητικοί :Ο μαθητής νιώθει :

 • την ελευθερία να διατυπώνει την άποψή του παρακινούμενος από τον καθηγητή και όλη η στάση του σώματος παύει να είναι αμυντική απέναντι στο νέο αντικείμενο μάθησης
 • μικρότερο φόβο για να πραγματοποιήσει το φύλλο εργασίας μιας και παρέχετε από τον καθηγητή τόσο βοηθητικό έντυπο όσο και οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί να ανατρέξει σε κάθε του δυσκολία
 • αυτοπεποίθηση έχοντας την βοήθεια των συμμαθητών του
 • χαρά με τον νέο τρόπο καταγραφής των ιδεών του που παρουσιάζεται με το πρόγραμμα της επεξεργασίας κειμένου


3) Μελέτη ιδιαιτεροτήτων:


Α. Θεματικό αντικείμενο


 • Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η βασική χρήση υπολογιστή,οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με το ποντίκι,οθόνη,πληκτρολόγιο,ώστε να είναι δεκτικοί στην μάθηση των σχετικών με την επεξεργασία κειμένου.
 • Βαθμός Δυσκολίας : Η εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου έχει κλιμακωτή μορφή δυσκολίας.
 • Δεν έχει καταγραφεί προηγούμενη διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου,μιας και ο μαθητής έρχεται σε επαφή στην πρώτη τάξη του γυμνασίου.Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τι έχει διδαχθεί στο δημοτικό.Ωστόσο ευελπιστούμε πως θα έχει έρθει σε επαφή με τη συγγραφή ενός απλού κειμένου έστω και αν αυτό είναι μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.
 • Καθημερινό ενδιαφέρον του μαθητή είναι η συγγραφή κειμένων με τη μορφή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο ή ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχει.
 • Με τη χρήση του κειμενογράφου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων για να μορφοποιήσουν και έτσι να κάνουν πιο ελκυστικό ένα κείμενό τους.
 • Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος αποτελεί την εισαγωγή στη χρήση ενός κειμενογράφου και καλύπτει τα βασικά επίπεδα μάθησης.


Β. Μαθητές


Αρχικά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το γνωσικό επίπεδο των μαθητών σχετικά με τους υπολογιστές γενικότερα.Έπειτα,θα τους εισάγουμε στην επεξεργασία κειμένου που ουσιαστικά για τους περισσότερους μαθητές θα είναι κάτι καινούργιο, προσπαθώντας να εξάψουμε την φαντασία και την δημιουργικότητά τους,ώστε το μάθημα να έχει και διασκεδαστικό χαρακτήρα.Βασικό είναι επίσης να διερευνήσουμε προσεχτικά τις ιδιοσυγκρασίες των μαθητών ώστε να βρούμε δραστηριότητα μάθησης που θα τους ενδιαφέρει άμεσα.
Συγκεκριμένα,για την διάκριση των μαθητών,σίγουρα θα υπάρχουν μαθητές στην τάξη που δεν θα έχουν έρθει σε επαφή με τον υπολογιστή αλλά ωστόσο θα έχουν ήδη μια εξοικείωση με τη χρήση πληκτρολογίου στο κινητό τους και με την σύνδεση πληκτρολογίου-οθόνης,κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να μεταβούμε πιο ομαλά στη χρήση του πληκτρολογίου και της οθόνης.


Γ.Συνθήκες μάθησης


 • Τμήμα το πολύ 20 ατόμων
 • 20(ή 10 στην χειρότερη περίπτωση) υπολογιστής,ένας για κάθε μαθητή.
 • Προτζέκτορας
 • Υπολογιστής καθηγητή
 • Πίνακας
 • Πίνακας ανακοινώσεων ή φελοπίνακας
 • Η διάταξη των καθισμάτων θα είναι σε μορφή Π για να πετύχουμε την καλύτερη συνεργασία των μαθητών αλλά και την αποφυγή ατυχημάτων.
 • Στο τραπέζι κάθε μαθητή υπάρχει μια κόλλα Α4 που συνοψίζονται τα βασικά θέματα που θα αναλυθούν στην ώρα του μαθήματος/ βοηθητικό υλικό για τον μαθητή4) Οργάνωση της διδασκαλίας :


Χρονοπρογραμματισμός μαθησιακών δραστηριοτήτων (συνολικός χρόνο 70' λεπτά) :
 • Καταιγισμός ιδεών[10' λεπτά] : ο καθηγητής δείχνοντας ένα προβληματικό κείμενο,το οποίο θα περιέχει ορθογραφικά λάθη,γράμματα μιας λέξης με διαφορετική γραμματοσειρά,με διαφορετικό μέγεθος,παραγράφους με λανθασμένη στοίχιση,θα βάλει τα παιδιά στην διαδικασία να ανακαλύψουν τα προβληματικά σημεία.Με αυτήν την τακτική τα παιδιά θα σοκαριστούν από το πόσο απωθητικό μπορεί να γίνει ένα κείμενο για ανάγνωση,και θα νιώσουν ικανοποίηση όταν συνειδητοποιήσουν ότι τελικά μπορούν να το διορθώσουν.Στην συνέχεια θα ζητήσει από τα παιδιά να προτείνουν τρόπους για να καλυτερέψουν το προβληματικό κείμενο για να καταλήξει σε μια μορφή πιο ευανάγνωστη και ορθά δομημένη.
 • Εισήγηση[5' λεπτά] : ο καθηγητής,αφού ακούσει προσεχτικά όλες τις προτάσεις των μαθητών για ένα πιο ευανάγνωστο κείμενο, ανακοινώνει στα παιδιά πως κάποιες από τις λύσεις που πρότειναν προηγουμένως μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ απλά, μέσω ενός προγράμματος,που οι περισσότεροι έχουν στον υπολογιστή τους,τον κειμενογράφο.Ο καθηγητής εξηγεί στα παιδιά ότι με τον κειμενογράφο μπορεί κανείς να δημιουργήσει καλαίσθητα έγγραφα κειμένου,αρκεί να γνωρίζει πως να τον χειρίζεται σωστά.Και τέλος τους επισημαίνει ότι με αυτό θα ασχοληθούν σήμερα στο μάθημα.Τους μοιράζει μια κόλλα με τα σημαντικότερα στοιχεία του κειμενογράφου ώστε να το έχουν μπροστά τους.
 • Επίδειξη εισαγωγικού βίντεο [4' λεπτά]:Αρχικά ο καθηγητής θέλοντας να εισάγει τα παιδιά στις βασικές αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες για την συνέχεια έννοιες του κειμενογράφου τους δείχνει το πρώτο εισαγωγικό βίντεο. Με το βίντεο αυτό που παρακολουθεί o μαθητής από τον υπολογιστή του, έρχεται σε επαφή με το πληκτρολόγιο που θα μάθει τα βασικά κουμπιά( SpaceBar, Backspace, Enter, Alt, Shift) , μαθαίνει πως να ανοίγει το πρόγραμμα του κειμενογράφου, μαθαίνει όπως να αλλάζει από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, να βάζει τόνους στις λέξεις με τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων.
 • Προετοιμασία τάξης για πρακτική άσκηση [ 10' λεπτά] : Ο καθηγητής θέλοντας να κάνει τη διδασκαλία πιο διασκεδαστική μα συνάμα να έχει άμεσο εκπαιδευτικό χαρακτήρα,ετοιμάζει την τάξη για το πρώτο ομαδικό παιχνίδι. Σε ένα κουτί που έχει προετοιμάσει τοποθετεί 10 "λαχνούς" ερωτήσεων .Οι λαχνοί αυτοί περιέχουν ερωτήσεις πρακτικές ,εξάσκησης οι οποίες πραγματοποιούνται στον υπολογιστή.Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και ο καθηγητής καταδεικνύει τον πρώτο και τον δεύτερο.Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα λαχνό ο οποίος όμως περιέχει 2 ερωτήσεις(1 για τον κάθε μαθητή) πάνω στο ίδιο κείμενο Στην συνέχεια ο καθηγητής δίνει σε όλους τους μαθητές οδηγίες να ανοίξουν στο φύλλο εργασίας που έχει δημιουργήσει προηγουμένως ο ίδιος.Αυτό το φύλλο εργασίας θα είναι μία σχολική εφημερίδα,με 6 άρθρα ποικίλων θεμάτων.Σε κάθε ομάδα θα αντιστοιχεί κάποιο άρθρο κ σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να το τροποποιήσουν αναλόγως τον λαχνό.
 • Επίδειξη διδακτικού βίντεο με βασικές λειτουργίες [2,5' λεπτά] : Έπειτα,ο καθηγητής δείχνει το επόμενο βίντεο που περιέχει τις βασικές λειτουργίες BIU , την αλλαγή γραμματοσειράς, την επιλογή μεγέθους των γραμμάτων,τα οποία αποτελούν βασικές τεχνικές μορφοποίησης κειμένου και θα τα χρειαστούν στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.


 • Επίδειξη διδακτικού βίντεο με λειτουργίες [2' λεπτά] : στο τελευταίο βίντεο ο μαθητής εισάγεται στην διαδικασία δημιουργίας της παραγράφου, στην αλλαγή χρώματος των γραμμάτων και του φόντου, καθώς και στους τρόπους στοίχισης των παραγράφων,απαραίτητες τεχνικές που αφορούν την παραγραφοποίηση ώστε τα κείμενα να είναι σωστά στοιχισμένα.Έχοντας παρακολουθήσει τα 3 βίντεο,ο μαθητής είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση της εργασίας που του δόθηκε,και όποτε κρίνει απαραίτητο μπορεί να καταφεύγει στα βίντεο για να παρακολουθεί ξανά τις διαδικασίες σε περίπτωση που δυσκολευτεί σε κάποιο σημείο

 • Υλοποίηση πρακτικής άσκησης [9' λεπτά] : Αφού ο καθηγητής έχει προετοιμάσει την τάξη για την πρακτική άσκηση, δίνει εντολή για την εκκίνηση στην άσκησης. Πρώτα επιλύουν την ερώτηση του λαχνού τα πρώτα μέλη της ομάδας έχοντας την βοήθεια και των δεύτερων μελών. Μετά από 4 λεπτά ξεκινάνε να λύνουν και τα δεύτερα μέλη από κάθε ομάδα την αντίστοιχη ερώτησή τους, με την βοήθεια των πρώτων μελών.Χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες ενισχύουμε το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας από τη μια και από τη άλλη προωθούμε την ευγενή άμιλλα. Μ'αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να εισάγουμε τα παιδιά στην έννοια του κειμενογράφου στηριζόμενοι στη δική τους προσπάθεια και θέληση,δίνοντας τα όμως τη βοήθειά μας όπου κρίναμε σωστό.Έτσι χωρίς περιττά και κουραστικά λόγια που κάνουν τα παιδιά να χάνουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα,μπορέσαμε να τα διδάξουμε με πρακτικό χαρακτήρα τον κειμενογράφο.
 • Υλοποίηση πρακτικής άσκησης (2η δραστηριότητα) [10' λεπτά] : Στην δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά εμβαθύνουν για ακόμα μία φορά όλα όσα χρειάζονται για την μορφοποίηση ενός κειμένου. Στο ποίημα που υπάρχει στην εφημερίδα, διαμορφώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο καθηγητής τα ρήματα του ποιήματος. Η δεύτερη δραστηριότητα θα δώσει αυτοπεποίθηση στα παιδιά που μέσω της πρακτικής άσκησης θα μπορέσουν πιο ομαλά να περάσουν στο επόμενο στάδιο που είναι η αξιολόγιση.
 • Μοίρασμα φύλλου αξιολόγησης[15' λεπτά] : Ο καθηγητής μοιράζει το φύλλο αξιολόγησης και κάθε μαθητής μόνος του πλέον αναλαμβάνει να απαντήσει στις ερωτήσεις του φύλλου ώστε να μπορέσει να δείξει τι έχει κατανοήσει. Σαν βοήθεια έχει την Α4 κόλλα με την σύνοψη όσων αναφέρθηκαν.Το φύλλο εργασίας περιέχει ποικίλες θεωρητικές ασκήσεις όπως αντιστοίχιση,συμπλήρωση κενού κτλ οι οποίες αποτελούν το πρώτο κομμάτι της αξιολόγησης και είναι χειρόγραφες.Το δεύτερο κομμάτι του φύλλου εργασίας περιέχει ασκήσεις που το παιδί αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή ώστε να κάνει πράξη τα όσα έμαθε.Έτσι,στο δεύτερο κομμάτι υπάρχουν 2 ασκήσεις πρακτικές και ταυτόχρονα δημιουργικές.Στην πρώτη άσκηση το παιδί καλείται να μορφοποιήσει μια πρόσκληση για πάρτι,ενώ στη δεύτερη άσκηση ο μαθητής γράφει κανονικά κείμενο στον κειμενογράφο,προσπαθώντας να συνθέσει προτάσεις, προσέχοντας πάντα τον τονισμό,κομμάτι στο οποίο εξετάζεται.Από αυτό το φύλλο αξιολόγησης θα καταλάβει ο καθηγητής αν το τμήμα κατανόησε όλα όσα ειπώθηκαν στο μάθημα και αν τελικά η τεχνική που ακολούθησε έφερε καλά αποτελέσματα.
 • Σύνοψη [3' λεπτά] : ο καθηγητής κάνει μία μικρή ανακεφαλαίωση με τα βασικά στοιχεία όσων δίδαξε στο μάθημα,προετοιμάζοντας τα παιδιά για την επόμενη διδακτική ώρα,κατά την οποία θα διδαχθούν επιπρόσθετα στοιχεία του κειμενογράφου.


5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση :

Εργασία για το σπίτι - αξιολόγηση στόχων


Η εργασία για το σπίτι θα έχει σκοπό τη δημιουργία τελικού προϊόντος,στην περίπτωσή μας ενός κολάζ με ανέκδοτα,που θα αναρτηθεί στον φελοπίνακα της τάξης ώστε να προσφέρει στα παιδιά τη χαρά της δημιουργικότητας.Τα παιδιά λοιπόν,έχοντας εμπειρία από την πρακτική άσκηση που έγινε κατά τη διδακτική ώρα,καλούνται να βρούνε από ένα ανέκδοτο που τους αρέσει και να το τροποποιήσουν όπως αυτά κρίνουν.Την επόμενη φορά στο μάθημα ο καθηγητής μαζεύει όλα τα τροποποιημένα ανέκδοτα,τα κολλάει σε χαρτόνι και το κολάζ της τάξης είναι έτοιμο και αναρτημένο στον φελοπίνακα της τάξης για σχόλια θαυμασμού από γονείς και άλλους! Στα παιδιά θα δώσουμε και μία 2η επιλογή. Μπορούν να φτιάξουν αν επιθυμούν μια μικρή ιστορία με κάποιες λέξεις που τους έχουμε δώσει εμείς και να τις διαμορφώσουν ανάλογα. Και αυτές οι εργασίες ανεβαίνουν στον φελοπίνακα και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών επιλέγεται η καλύτερη και δημοσιεύεται στην μηνιαία εφημερίδα του σχολείου

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

 • Microfoft word 2007 σε κάθε υπολογιστή.
 • Βιντεοπροβολές και πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
 • 1 βοηθητική κόλλα-βοηθητικό υλικό
 • 1 φύλλο εργασίας για την αξιολόγηση.
 • 10 λαχνοί

7) Βιβλιογραφία

 • Βιβλίο καθηγητή και μαθητή Πληροφορικής Α' Γυμνασίου
 • Εφημερίδες σχολείων στο διαδίκτυο