ΓΚΑΝΗ ΛΟΥΙΖΑ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ

ΣΑΝΤΟΓΙΔΗΣ ΑΡΑΜ
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Καταιγισμός ιδεών
Η Τεχνική αυτή συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής έννοιας μέσω της υποκίνησης των διδασκομένων να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζουν το θέμα. Ζητούμενο είναι να συμβάλλουν στην εξέταση του ζητήματος με όποια ιδέα ή πρόταση έρχεται στο μυαλό τους έστω και αν μοιάζει φανταστική ή απραγματοποίητη. Δε γίνεται κριτική όσο παρουσιάζονται οι ιδέες ωστόσο οι συμμετέχοντες θα κληθούν αργότερα να τις εξηγήσουν. Μέσω του προϊόντος του καταιγισμού που σκόπιμα καταγράφεται στον πίνακα αποσκοπείται η αποκάλυψη των πολλαπλών πτυχών ενός ζητήματος, η επίλυση ενός προβλήματος , ο εμπλουτισμός των γνώσεων και άλλα.


Πλεονεκτήματα:
Ø Υψηλός βαθμός συμμετοχής
Ø Αξιοποίηση της δημιουργικότητας και των εμπειριών των συμμετεχόντων
Ø Ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης
Ø Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
Ø Ανάπτυξη της συνεργασίας
Μειονεκτήματα:

Ø Ορισμένοι διδασκόμενοι μπορεί να μην συμμετέχουν
Ø Ο καταιγισμός μπορεί να ολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας και όχι σε δημιουργική έκφραση.