Ενότητα Α1 Το υλικό του υπολογιστή (Ομάδα 1η)
Βασιλείου Ζωή
Γεωργούδη Βασιλική

Σχόλια

Βιβλίο μαθητή

Βιβλίο καθηγητή1) Προσδιορισμός Μαθήματος
Εξοικείωση με την ιδέα του διαχωρισμού συσκευών εισόδου - εξόδου και κατανόηση της ανάγκαιοτητας αποθήκευσης των δεδομένων.

2) Στόχοι Μαθήματος

1) Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά)

Ευρύτεροι αντικειμενικοί σκοποί
 • Να γνωρίσουν τα βασικά μέρη του υπολογιστή.
 • Να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες είσοδος και έξοδος δεδομένων
 • Να μάθουν τί είναι η μνήμη του υπολογιστή
 • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της αποθήκευσης των δεδομένων.
 • Να γνωρίσουν τα διάφορα μέσα αποθήκευσης
 • Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη υπολογιστών

2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)


Επίπεδο Γνώσης
Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να :
 • αναγνωρίζει, να ονομάζει τα βασικά μερη ενός υπολογιστή( Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας,περιφεριακές συσκευές) και να περιγράφει τη χρήση τους
 • διακρίνει τα διαφορετικά είδη υπολογιστών (προσωπικοί,επιτραπέζιοι, φορητοί)
 • ορίζει τα διάφορα μέσα αποθήκευσης
 • εντοπίζει την αναγκαιότητα της αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων

Επίπεδο Κατανόησης
Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να:
 • αναγνωρίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των συσκευών αυτών για την καλύτερη απόδοση του υπολογιστή
 • κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και συνεργάζονται οι περιφερειακές συσκευές για την λειτουργία του υπολογιστή ως σύστημα
 • κατανοεί τη διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών

Επίπεδο Εφαρμογής
Ο μαθητής θα πρέπει να :

 • συνδέει μια συσκεύη εισόδου για να εισάγει δεδομένα (π.χ να μεταφέρει φωτογραφίες από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)
 • αποθηκεύει σε κάποιο μέσο (π.χ USB stick) ένα έγγραφο
 • ανακτήσει το έγγραφο από ένα μέσο αποθήκευσης


Επίπεδο Ανάλυσης
Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί :
 • επιλέγει την κατάλληλη συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από αξιολόγηση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της
 • αν δει το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος να αναγνωρίσει τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται
και να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και λειτουργούν για να λειτουργήσει και ο υπολογιστής συνολικά

Επίπεδο Σύνθεσης
Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να :
 • αποφασίσει ποια συσκευή θα επιλέξει μια συσκευή για συγκεκριμένο σκοπό ανάμεσα σε πολλές που εκτελούν την ίδια λειτουργία αλλά
διαφέρουν στα τεχνικά χαρακτηριστικά
3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

1) Θεματικό αντικείμενο

Οι μαθητές να γνωρίσουν όχι μόνο τα εξωτερικά μέρη του υπολογιστή και την λειτουργία τους και να κατανοήσουν πως συνεργάζονται οι συσκευές και δουλεύει ο υπολογιστής αλλά και να ακούσουν , οι περισσότεροι μάλλον για πρώτη φορά, πώς να επιλέξουν μια συσκευή και πώς να διακρίνουν την καλύτερη συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες τους γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το κάνουν. Ετσι μπορεί να τους προκληθεί το ενδιαφέρον και η περιέργεια για να ψάξουν και μόνοι τους αργότερα για άλλες συσκευές για τις οποίες δεν θα γίνει παρουσίαση.


2) Μαθητές

Υπάρχουν μαθητές που γνωρίζουν τις περισσότερες περιφερειακές συσκευές και την λειτουργία τους ωστόσο θα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτές για όσους δε είναι τόσο εξοικειωμένοι για αυτό θα προσπαθήσουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να μην είναι βαρετό το περιεχόμενο του μαθήματος παίζοντας το παιχνίδι και προβάλλοντας βίντεο.3) Συνθήκες Μάθησης

Διαθέσιμος εξοπλισμός και διάταξη καθισμάτων
 • Το μάθημα θα διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου έτσι ώστε οι μαθητές να δούνε από κοντά τις περισσότερες συσκευές για τις οποίες γίνεται η συζήτηση και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να κάνουν κάποιες πρακτικές ασκήσεις.
 • Επίσης απαιτούνται :
  1. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές , CD/DVD, usb sticks, εξωτερικό σκληρό δίσκο τόσα ώστε να καλύπτουν 10 ομάδες των 2 ατόμων περίπου.
  2. Πίνακας για κάποιες σημειώσεις του καθηγητή και ένα προβολικό μηχάνημα για τις διαφάνειες και τα βίντεο που θα προβληθούν.
  3. Στους υπολογιστές του εργαστηρίου να είναι εγκατεστημένος ο φυλλομετρητής google chrome.

4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Προσανατολισμός του μαθήματος 3 λεπτά:
[Εισήγηση με βίντεο]
Θα προβληθεί βίντεο που περιγράφει πως η κεντρική μονάδα ,η μνήμη ram και ο σκληρός δίσκος δουλεύουν και συνεργάζονται για να δουλέψει ο υπολογιστής.
http://www.youtube.com/watch?v=Q2hmuqS8bwM&feature=related

Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)


[Σύντομη Εισήγηση-παιχνίδι] 10 λεπτά
Θα συνεχίσουμε παίζοντας κρεμάλα , χρησιμοποιώντας ως λέξεις προς εύρεση τους όρους των συσκευών εισόδου - εξόδου.
Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί είτε στον πίνακα και κάποιος μαθητής να βάζει την λέξη και οι υπόλοιποι να την μαντεύουν είτε μέσω μιας σελίδας στο διαδίκτυο που έχει έτοιμο το παιχνίδι και θα προβάλλεται για να το βλέπει όλη η τάξη και να συμμετέχει.Το παιχνίδι βρίσκεται εδώ.
Με αυτόν τον τρόπο αυτό , θα διαπιστώσουμε και το επίπεδο των μαθητών δηλαδη μέχρι ποιο σημείο φθάνουν οι γνώσεις τους για τους υπολογιστές .Ταυτόχρονα ο καθηγητής θα ρωτάει τι είδους συσκευή είναι η συγκεκριμένη λέξη και με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα μάθουν να κατηγοριοποιούν τις συσκευές.

[Παιχνίδι Ρόλων] 15 λεπτά
Για να παρουσιάσουμε τη συνεργασία της κεντρικής μονάδας με τις περιφερειακές συσκευές,θα αναθέσουμε ρόλους στους μαθητές ώστε να προσομοιώσουν τη διαδικασία που πραγματοποιείται.Αρχικά λοιπόν ο καθηγητής ζητάει την συμμετοχή 5 μαθητών, ο ένας μαθητής θα αντιπροσωπεύει την κεντρική μονάδα και οι υπόλοιποι 4 περιφερειακές μονάδες. Μπορούν να επιλεγούν ενδεικτικά 2 μονάδες εισόδου, όπως το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και 2 μονάδες εξόδου, όπως η οθόνη και τα ηχεία. Έτσι με την προτροπή του καθηγητή οι μαθητές θα παραταχθούν σε μια σειρά και κάθε φορά που λαμβάνουν ή δέχονται κάποια εντολή θα κάνουν ένα βήμα μπροστά και θα φωνάζουν «ΣΤΕΛΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» ή «ΛΑΜΒΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ». Τον ρόλο του συντονιστή των περιφερειακών μονάδων θα παίξει ο μαθητής της κεντρικής μονάδας. ΟΙ υπόλοιποι μαθητές που δεν συμμετέχουν άμεσα στην δραστηριότητα θα μπορούσαν να κληθούν να καταγράψουν με ένα σχέδιο την δραστηριότητα και ως εργασία για το σπίτι να ανατεθεί σε όλους τους μαθητές να καταγράψουν στο ίδιο σχέδιο τις υπόλοιπες περιφερειακές μονάδες που γνωρίζουν, αν τις κατατάσσουν σε μονάδες εισόδου ή εξόδου και γιατί.

[Επίδειξη] 10 λεπτά
Ο καθηγητής με τη βοήθεια του e-shop θα συγκρίνει τις συσκευές εισόδου εξόδου με βάσει κάποια χαρακτηριστικά τους,βοηθώντας έτσι τους μαθητές να κάνουν τη σωστή επιλογή για κάποια μελλοντική αγορά, σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο θέλουν τη συσκευή.Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουν να αγοράσουν μια οθόνη για να βλέπουν ταινίες ή για να παίζουν παιχνίδια ή μια οθόνη για να δουλεύουν πολλές ώρες,ποια θα επιλέξουν.Επιπλέον, θα τους δείξει ότι κάποιοι εκτυπωτές είναι φθηνοί αλλά χρειάζονται ακριβά μελάνια ,αλλά και θα τους δείξει ότι κάποιοι εκτυπωτές είναι κατάλληλοι για εκτύπωση φωτογραφιών κ.τ.λ.

[Φύλλο Εργασίας] 15 λεπτά

Στη συνέχεια θα δοθεί φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσουν οι μαθητές χρησιμοποιώντας όσα έμαθαν από την επίδειξη.
.
[Ερωταποκρίσεις] 10 λεπτά

Αμέσως μετά ο καθηγητής θα προσπαθήσει μέσω της τεχνικής των ερωταποκρίσεων να μεταδόσει στους μαθητές την αναγκαιότητα την αναγκαιότητα αποθήκευσης των δεδομένων."O ανθρώπινος νους έχει την ικανότητα να συγκρατεί τις πληροφορίες και να τις ανακτά όποτε χρειάζεται; Έσεις τα θυμάστε όλα;" , "Εσείς τι κάνετε για να θυμάστε κάποιες ενέργειες που σχεδιάσατε για το μέλλον ή κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που είναι δύσκολο να απομνημονευθούν(π.χ.τηλέφωνα φίλων , προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε στο supermarket) , ή αναμνήσεις από το παρελθόν;" "Εσείς ποιά μέσα χρησιμοποιείτε για να θυμάστε(π.χ. χαρτί)".Με αυτές τις ερωτήσεις θα οδηγηθούμε στο γεγονός ότι πρέπει να αποθηκεύουμε μόνιμα τα έγγραφα ,τα προγράμματα μας που γράφουμε στον υπολογιστή κ.τ.λ,άρα προκύπτει η ανάγκη ύπαρκης αποθηκευτικών μέσων.Στο τέλος ο καθηγητής θα αναφέρει τα αποθηκευτικά μέσα που υπάρχουν σήμερα(cd-rom,μνήμη φλας, σκληρός δίσκος ,δισκέτα κ.τ.λ).Θα μπορούσε αν θέλει ο καθηγητής να επεκτείνει το μάθημα ρωτώντας "Εσείς στην αποθήκη που τυχόν έχετε στο σπίτι σας, τα πράγματα σας πως τα αποθηκεύετε , δηλαδή με ποιό κριτήριο τα τοποθετείτε στο χώρο;" "Στον υπολογιστή αποθηκεύουμε τα δεδομένα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο; Eντάξει εδώ δεν υφίσταται η έννοια του χώρου όπως στην αποθήκη ,αλλά κάπως πρέπει να τα έχουμε οργανωμένα ώστε να τα εντοπίζουμε με ευκολία όταν θέλουμε να τα ξαναανακτήσουμε.".Στο τέλος θα καταλήξουμε στην χρησιμότητα που έχει η διαδικασία να οργανώνουμε τα αρχεία μας σε φακέλους.

[Πρακτική άσκηση] 5 λεπτά
Ο καθηγητής θα μοιράσει στους μαθητές που είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ατόμων διάφορα μέσα αποθήκευσης όπως usb memory stick, CD/ DVD, εξωτερικό σκληρό δίσκο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.Και θα τους αναθέσει να ανακτήσουν κάτι που είναι αποθηκευμένο στα μέσα αποθήκευσης αλλά και να αποθηκεύσουν κάτι π.χ. μια εικόνα σε αυτά. Αν υπάρχει χρόνος οι μαθητές θα ανταλλάξουν το μέσο που τους δόθηκε ώστε να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα μέσα αποθήκευσης.


[Εισήγηση] 7 λεπτά
Ο καθηγητής θα διδάξει τα κυριότερα είδη υπολογιστών που υπάρχουν, με τη βοήθεια μιας ιστιοσελίδας που δημιουργήσαμε και είναι η εξής http://inf-server.inf.uth.gr/~zovasili/didakt/kind.html (προσοχη ανοίγει μόνο με τον browser google chrome). Η συγκεκριμένη ιστιοσελίδα περιέχει φωτογραφίες των κυριότερων ειδών των υπολογιστών , καθώς και μια σύντομη περιγραφή τους. Αρχικά , ο καθηγητής θα πει στους μαθητές να πληκτρολογήσουν το συγκεκριμένο URL στη μπάρα διευθύνσεων του φυλλομετρητή για να εισαχθούν στην ιστιοσελίδα.Στη συνέχεια, θα τους περιγράψει τη θεωρία που θέλει να τους πει για τη συγκεκριμένη ενότητα,και έπειτα, θα τους αφήσει να περιεργαστουν τη συγκεκριμένη ιστιοσελίδα για λίγα λεπτά,και θα τους παροτρύνει να ρωτησουν τύχον απορίες που θα τους δημιουργηθούν.

Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος

Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση
[ Εννοιολογικός χάρτης] 4 λεπτά
Θα δοθεί στους μαθητές ένας εννοιλογικός χάρτης που θα απεικονίζει συσκευές εισόδου-εξόδου και ο μαθητής θα πρέπει να συνδέσει τις συσκευές εισόδου με βέλη προς την κεντρική μονάδα και τις συσκευές εξόδου με βέλη που φεύγουν από την κεντρική μονάδα .Έτσι οι μαθητές θα μπορέσουν να συνοψίσουν τι κάναμε στο μάθημα.


5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση

Για την εργασία για το σπίτι οι μαθητές πρέπει να ψάξουν σε περιοδικά,εφημερίδες και το internet να βρουν ένα τεχνολογικό νέο σχετικό με όσα διδάχτηκαν σε αυτή την ώρα. Στόχος είναι να μάθουν να ψάχνουν συγκεκριμένες πληροφορίες και ίσως να τους γίνει συνήθεια να διαβάζουν περισσότερο περιοδικά και εφημερίδες και να ενημερώνονται από αυτά. Ελπίζουμε να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα αφού δεν έχουν κάτι να σκεφτούν ή κάτι δύσκολο να κάνουν παρά μόνο να καταφέρουν να ψάξουν σωστά και αποτελεσματικά χωρίς να χαθούν μέσα στις πολλές πληροφορίες που υπάρχουν ( ειδικά στο internet) και να τις κατανοήσουν για να γράψουν μια μικρή περίληψη.


6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

Αναφέρονται παραπάνω στο:
Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

7) ΒιβλιογραφίαΕπιπλέον Υλικό που δεν το χρησιμοποιήσαμε , αλλά το θεωρούμε αξιόλογο:
 • Ένα χρήσιμο βιντεάκι για συσκευές εισόδου- εξόδου http://www.youtube.com/watch?v=pJQUQTqlsKg. Σε περίπτωση που στον καθηγητή δεν του αρέσει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι της κρεμάλας για να διδάξει τις συσκευές εισόδου - εξόδου , μπορεί να χρήσιμοποιήσει αυτό το βιντεάκι ως εισήγηση.