Περιγραφή εργασίας

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού βιβλίου για καθηγητές του μαθήματος της πληροφορικής στο γυμνάσιο. Το βιβλίο μας θα περιέχει διδακτικά πλάνα και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για διαφορετικές θεματικές ενότητες. Για το σκοπό αυτό θα λειτουργήσουμε ως μια μαθησιακή κοινότητα. Μια προσέγγιση μαθησιακών κοινοτήτων χρησιμοποιεί ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως ατομική και ομαδική έρευνα, συζητήσεις, συνεργασία για την παραγωγή αντικειμένων ή αναπαραστάσεων. Οι σχέσεις εξουσίας μετατοπίζονται καθώς οι μαθητευόμενοι γίνονται υπεύθυνοι για την μάθησή τους αλλά και την μάθηση των άλλων. Οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν τρόπους για να ελέγχουν την πρόοδό τους και, συνεργαζόμενοι με άλλους, την πρόοδο της κοινότητας.

Στη δική μας μαθησιακή κοινότητα, κάθε ομάδα έχει δυο υποχρεώσεις:
α) Μια κάθετη: να δημιουργήσει ένα διδακτικό πλάνο και μια αντίστοιχη ιστοσελίδα για το διδακτικό πλάνο που θα περιέχει όλο το απαιτούμενο υλικό για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Στην σελίδα του διδακτικού σας πλάνου θα εισάγετε στο πάνω μέρος της το αντίστοιχο discussion forum (όπως στην αρχική σελίδα του wiki) και ακριβώς από κάτω τις κατάλληλες σελίδες από το pdf βιβλίο του μαθητή και καθηγητή που αντιστοιχούν στο διδακτικό σας πλάνο.
β) Μια οριζόντια: να δημιουργήστε μια σελίδα για τη διδακτική τεχνική που σας έχει ανατεθεί μέσα στην οποία να περιγράψετε την τεχνική (βάσει των σημειώσεων του μαθήματος και αναζητώντας νέες πηγές στο διαδίκτυο). Κυρίως όμως κάθε συμμετέχοντας καλείται ξεχωριστά να προτείνει την εφαρμογή της συγκεκριμένη τεχνικής σε 5 διαφορετικά διδακτικά πλάνα. Καλείται δηλαδή να μπει στα αντίστοιχα discussion forums των διδακτικών πλάνων και να κάνει μια αναλυτική περιγραφή του πως η τεχνική του μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο διδακτικό πλάνο.

Προφανώς στην κάθετη δράση θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις προτάσεις των συναδέλφων σας και να δείτε επιλέξετε αν θα τις εντάξετε μέσα στα διδακτικά σας πλάνα.

Σημαντικές παρατηρήσεις
  • φτιάξτε λίστα από σχετικούς πόρους στο κάτω μέρος και των δυο ιστοσελίδων που σας αφορούν (αναζητήστε σχετικά φύλλα εργασίας, αντίστοιχα διδακτικά πλάνα, ιδέες, προτάσεις, παρουσιάσεις, βίντεο κτλ.)
  • η ποιότητα της συνεισφοράς του καθενός ξεχωριστά θα επηρεάσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Προσπαθήστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας-μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι χρήσιμο για μαθητές και καθηγητές
  • η συνεργασία γίνεται πάνω στο wiki - να ανεβάζετε όλα τα προϊόντα σας στις αντίστοιχες σελίδες σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται - μη συναντιέστε για τις απόψεις σας στο διδακτικό πλάνο - απλά ανεβάστε τις ιδέες σας στο wiki και δουλέψτε ασύγχρονα- ακόμη και ημιτελή προϊόντα μπορεί να αποβούν πολύ χρήσιμα - υπάρχει ανεπίσημο κλίμα στη διαμόρφωση του υλικού μέχρι την τελική παράδοση της εργασίας
  • συζητήστε στα discussion ή στο twitter για οποιαδήποτε πρόταση έχετε για τη βελτίωση της δραστηριότητας
  • η ημερομηνία τελικής παράδοσης των εργασιών σας είναι η τελευταία Παρασκευή πριν την εξεταστική του Ιανουαρίου

Οι αναθέσεις εργασιών