aem: 607
twitter account: http://twitter.com/gfikas

1η ημέρα

εντυπώσεις-προσδοκίες από τη δραστηριότητα:

Έξυπνος και πρωτότυπος τρόπος παρουσίασης της ύλης του μαθήματος, εργασίες που κεντρίζουν την περιέργεια και προκαλούν την σοβαρή και προσεκτική ενασχόληση μας. Πιστεύω ότι στο τέλος του εξαμήνου θα έχω μάθει τόσο ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα, όσο και πρακτικά (όπως η λειτουργία ενός blog).Εβδομάδα πρώτη
Tweets (σύνολο): 7
Learning diaries tweets: 3
Informational tweets: 4
Discussion tweets: 0
Fun tweets: 0
Commenting tweets: 0
Στατιστικά blog (εβδομαδιαίες επισκέψεις): 120 hits

Ακολουθώ (αριθμός): 60
Χρόνος που δαπάνησα στη δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα: 5 ώρες
Ημερομηνία: 21/10/2010


Αναγνωσιμότητα νέων άρθρων (από το bit.ly): 43
Συνολική αναγνωσιμότητα: 63

Χρησιμότητα δραστηριότητα (1-7): 5
Σχόλια: Μαθαίνω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, που διαφορετικά δύσκολα θα έψαχνα μόνος μου

Κλίμα διαμοιρασμού γνώσης (1-7): 6
Σχόλια: Από τον αριθμό των tweets που έχω κάθε μέρα συμπεραίνω ότι όλοι συνεισφέρουν στη σωστή λειτουργία του εγχειρήματος

Κλίμα συζητήσεων (1-7): 7
Σχόλια: Υπάρχει άμεση ανταπόκριση των συμφοιτητών μου για οποιονδήποτε χρειαστεί να ρωτήσει κάτι

Προσδοκία για τις επόμενες εβδομάδες (1-7): 5
Σχόλια: Ο σκοπός νομίζω θα επιτευχθεί σχετικά άνετα, αρκεί να μην γίνει η ενασχόληση "καταναγκαστικό έργο"

Νέες γνώσεις από τους άλλους (1-7): 5
Σχόλια: Ανεβαίνουν πολύ καλά άρθρα τα οποία ελπίζω τις ερχόμενες εβδομάδες να διαβάσω περισσότερο απ' ότι αυτή την πρώτη εβδομάδα

Νέες πληροφορίες (1-7): 4
Σχόλια: Πολλά απ' τα άρθρα επαναλαμβάνονται ή αφορούν παραπλήσια θεματολογία

Νέες γνώσεις από την αυτοανάδραση - αλλαγή προοπτικής (1-7): 6
Σχόλια: Ασχολήθηκα με πράγματα που δεν γνώριζα και έμαθα να χειρίζομαι νέες πτυχές του υπολογιστή μουΕβδομάδα δεύτερη
Tweets (σύνολο): 8
Learning diaries tweets: 2
Informational tweets: 4
Discussion tweets: 2
Fun tweets: 0
Commenting tweets: 0
Στατιστικά blog (εβδομαδιαίες επισκέψεις): 67 hits

Ακολουθώ (αριθμός): 61
Χρόνος που δαπάνησα στη δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα: 4 ώρες
Ημερομηνία: 29/10/2010


Αναγνωσιμότητα νέων άρθρων (από το bit.ly): 26
Συνολική αναγνωσιμότητα: 59

Χρησιμότητα δραστηριότητα (1-7): 5
Σχόλια: Η πρωτοτυπία και ο "ενθουσιασμός του παράξενου" μπορεί να μειώθηκαν όπως είναι λογικό σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, η ενασχόληση με καινούριες πτυχές του Internet γίνεται ποιοτικότερη και πιο ουσιαστική πιστεύω

Κλίμα διαμοιρασμού γνώσης (1-7): 4
Σχόλια: Προσώπικα βρισκώ τον αριθμό των συνολικών tweets υπερβολικά μεγάλο, γεγονός που πιστεύω ότι επιδρά αρνητικά στην ανάγνωση των πραγματικά ενδιαφέροντων άρθρων

Κλίμα συζητήσεων (1-7): 7
Σχόλια: Η συζήτηση και το poll που πραγματοποιήθηκε μέσα στη βδομάδα, καταδεικνύουν ότι το κλίμα των συζητήσεων είναι πραγματικά πολύ καλό

Προσδοκία για τις επόμενες εβδομάδες (1-7): 4
Σχόλια: Ο φόβος που διατύπωσα την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχως επαληθεύεται, αφού για πολλούς που δεν ασχολούνται σε όλο τον ελεύθερο χρόνο τους με το διαδίκτιο είναι δύσκολο να ανακαλύπτουν και να γράφουν κάθε εβδομάδα για νέα προγράμματα ή τεχνολογικά νέα. Φυσικά βάζω και τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, όπως μαρτυρούν τα ελάχιστα (συγκριτικα με συμφοιτητές μου) tweets.

Νέες γνώσεις από τους άλλους (1-7): 3
Σχόλια: Την εβδομάδα αυτή λόγω καταλήψεων και εθνικής εορτής, δεν διάβασα τόσα tweets όσα την προηγούμενη. Απολύτως φυσιολογικά οι γνώσεις που αποκόμισα ήταν πιο λίγες

Νέες πληροφορίες (1-7): 5
Σχόλια: Η ποικιλία των tweets ήταν μεγαλύτερη και το φαινόμενο της επανάληψης μειώθηκε αισθητά

Νέες γνώσεις από την αυτοανάδραση - αλλαγή προοπτικής (1-7): 7
Σχόλια: Τα μαθησιακά γεγονότα που περιέγραψα αύτη τη βδομάδα ήταν όντως προβλήματα που συνάντησα στην ενασχόλησή μου με τους Η/Υ και το Internet, συνεπώς είμαι πλήρως ικανοποιημένος γιατί έψαξα και έμαθα πιο ορθόδοξα πριν γράψω στο ημερολόγιό μου.Εβδομάδα τρίτη
Tweets (σύνολο): 6
Learning diaries tweets: 3
Informational tweets: 2
Discussion tweets: 1
Fun tweets: 0
Commenting tweets: 0
Στατιστικά blog (εβδομαδιαίες επισκέψεις): 60 hits

Ακολουθώ (αριθμός): 61
Χρόνος που δαπάνησα στη δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα: 4 ώρες
Ημερομηνία: 06/11/2010


Αναγνωσιμότητα νέων άρθρων (από το bit.ly): 24
Συνολική αναγνωσιμότητα: 31

Χρησιμότητα δραστηριότητα (1-7): 6
Σχόλια: Κάθε εβδομάδα που περνά, όλοι προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις και ανεβαίνει ποιοτικά το όλο εγχείρημα

Κλίμα διαμοιρασμού γνώσης (1-7): 6
Σχόλια: Ο καταιγισμός των tweets των προηγούμενων εβδομάδων περιορίστηκε και πιστεύω ότι αυτό επιδρά θετικά στο να διαβάζονται σχεδόν όλα τα νέα

Κλίμα συζητήσεων (1-7): 7
Σχόλια: Το μεταξύ μας κλίμα είναι ιδεατό, καθώς ο ένας είναι έτοιμος να βοηθήσει και να λύσει τις απορίες του άλλου

Προσδοκία για τις επόμενες εβδομάδες (1-7): 6
Σχόλια: Η νέα βάση που τοποθετήσαμε σαν τάξη στο τελευταίο μάθημα τις απαιτήσεις και το χρονόγραμα της δραστηριότητας δίνει μια νέα προοπτική στο μάθημα, λιγότερο καταναγκαστική και περισσότερο δημιουργική κατ' εμε.

Νέες γνώσεις από τους άλλους (1-7): 5
Σχόλια: Όπως είπα και πιο πάνω, ο περιορισμός του αριθμού των tweets προσωπικά με βοήθησε να διαβάσω εκείνα που με ενδιέφεραν και να αποκομίσω αρκετές γνώσεις από τις δημοσιεύσεις των συμφοιτητών μου

Νέες πληροφορίες (1-7): 5
Σχόλια: Η ποικιλία των διαφορετικών πληροφοριών κυμάνθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας, αφήνοντας με ικανοποιημένο

Νέες γνώσεις από την αυτοανάδραση - αλλαγή προοπτικής (1-7): 5
Σχόλια: Αυτή την εβδομάδα τα ημερολόγια μάθησης δεν μου "βγήκαν" τόσο εύκολα όσο την προηγούμενη, αλλά πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα ως ένα βαθμό στις απαιτήσεις που έχουμε βάλει για την δομή και το ύφος τωμ ημερολογίων