Ενδιαφέροντες λογαριασμοί στο Τwitter

Προσθέστε κατηγορίες και λογαριασμούς που μπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους σας

Εκπαίδευση και πληροφορική

@CSEdWeek
@SCSatCMU
@Campus_Tech
@scratchteam
@alfredtwo

Έλληνες καθηγητές πληροφορικής

@olgachaidou
@elenelli
@sterzidi
@dnikolos

Επιστημονικά Νέα
@medialab
@PopSci
@fuselabs
@wiredscience
@MSFTResearcb

Τεχνολογικά νέα

@mashable
@engaget
@cnntech
@pestaola

Περιοδικά για υπολογιστές

@ComputerActive
@ComputingNews
@SmashingApps