Ζησιού Ελένη ΑΕΜ: 698

My status

Λαμπρινίδη Αργυρώ ΑΕΜ: 693
My status


Διδακτικό πλάνο


1) Προσδιορισμός Μαθήματος


Θα διδαχθεί στους μαθητές το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου καθώς και όλες οι δυνατότητες σύνταξης και μορφοποίησης κειμένου.

2) Στόχοι Μαθήματος


1) Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά)

Ευρύτεροι αντικειμενικοί σκοποί

Στόχος του καθηγητή είναι να προκαλέσει τον μαθητή μέσα από διάφορες ευχάριστες δραστηριότητες να κατανοήσει όλες τις τεχνικές που έχει διδαχθεί σχετικά με την επεξεργασία κειμένου και να ανακαλύψει επιπλέον λειτουργίες και δυνατότητες του προγράμματος μόνος του. Θέλουμε ο μαθητής να εξοικειωθεί με το περιβάλλον του προγράμματος.

Ο μαθητής πρέπει να μπορεί:
 • να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες αναίρεσης, ανάκτησης και αποθήκευσης ενός εγγράφου
 • να εφαρμόζει τεχνικές μορφοποίησης που έχει διδαχτεί
 • να αναγνωρίζει τεχνικές μορφοποίησης κειμένου σε αντίστοιχα κείμενα Word.
 • να συνθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα κειμένου
 • να αντιληφθεί την χρησιμότητα του word στην καθημερινότητα του και στις διάφορες δραστηριότητες του

2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)

Ταξινομία κατά Bloom

Ο καθηγητής θα κληθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης όπου οι μαθητές κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων θα μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες και να ανταλλάσουν απόψεις και γνώσεις γεγονός που έχει σκοπό να αυξήσει την απόδοση τους και να βελτιώσει τον χειρισμό του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.

Γνωστικοί Στόχοι


Ο μαθητής πρέπει:

Επίπεδο Γνώσης :
- να μπορεί να εισάγει εικόνες
-να μπορεί να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα κουμπιά εκτύπωσης και αποθήκευσης όπως και τα κουμπιά αναίρεσης και ανάκτησης

Επίπεδο Κατανόησης :
-να μπορέι να αντιληφθεί τις λειτουργίες αντιγραφής και επικόλλησης
-να εξεοικειωθεί με την εισαγωγή εικόνας σε κείμενο
-να είναι σε θέση να κατανοήσει την λειτουργία αποθήκευσης του εγγράφου για μελλοντική ανάκτησή του

Επίπεδο Εφαρμογής :
-να εφαρμόζει προχωρημένες λειτουργίες μορφοποίησης εγγράφου όπως στοίχιση,επικεφαλίδες, ενότητες και εισαγωγή αλλων απεικονίσεων όπως εικόνες και σχήματα


Επίπεδο Ανάλυσης :

Επίπεδο Σύνθεσης :
- να μπορέι να συνδιάσει τις λειτουργίες που έμαθε ώστε αν δημιουργήσει ένα ολοκληρωμενο κείμενο με επικεφαλίδα, εικόνα, παραγρα΄φους, στοίχιση και οτι άλλο κρίνει απαραίτητο ο καθηγητής (όπως bold, υπογράμμιση, πλάγια γραφή, μεγέθυνση γραμματοσειράς, χρώμα γραμματοσειράς)

Επίπεδο Αξιολόγησης:
-να μπορέι να επιλέξει τις κατάλληλες λειτουργίες μορφοποίησης ανάλογα με το αν θέλει να δημιουργήσει πρόσκλησ, άρθρο εφημερίδαςή μια εργασία του.
-να επιλέγει τη σωστή θέση εικόνας και τον τρόπο που πλαισιώνεται από το κείμενο.


Συναισθηματικοί Στόχοι

Ο μαθητής πρέπει :

 • Να συνειδητοποιήσει τη σημασία του να εργάζεται ατομικά και συλλογικά.
 • Να απολαύσει την διαδικασία επεξεργασίας κειμένου μέσα από μια σείρα δραστηριοτήτων.
 • Να εκτιμήσει την αξία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ψυχοκινητικοί Στόχοι

Ο μαθητής πρέπει :

 • να αποκτήσει την ικανότητα να χειρίζεται το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
 • να εξοικειωθεί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικότερα με το Word.
 • να εξοικειωθεί ενδεχομένως με την γρήγορη συγγραφή κειμένων.


3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

1) Θεματικό αντικείμενο

Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του θεματικού αντικειμένου;

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει εάν οι μαθητές εχουν κάποιες βάσεις πανω στο αντικείμενο μελέτης και το πόσο εξοικειωμένοι είναι με το περιβάλλον προγράμματος. Δηλαδή οι μαθητές έχουν ξαναγράψει κείμενο στον υπολογιστή; Με ποια αφορμή; Πόσο καλά γνωρίζουν την μορφοποίηση κειμένου; Ποιες άλλες δυνατότητες του προγράμματος γνωρίζουν;
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να αντιληφθεί το γνωστικό επίπεδο των μαθητών έτσι ώστε να προσαρμόσει σε αυτό τις δραστηριότητες του και την πορεία μάθησης για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον όλων των μαθητών.

2) Μαθητές

Ποια είναι η προηγούμενη σχέση των μαθητών με το θεματικό αντικείμενο;

Ο καθηγητής πρέπει να επιδείξει την χρησιμότητα του προγράμματος μέσα από κάποια παραδείγματα της καθημερινότητας των μαθητών(εργασίες, μαθητικές εκλογές, προσκλήσεις σε πάρτι ) ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την φαντασία των παιδιών. Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερος χειρισμός όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εξοικείωση των παιδιών με το πρόγραμμα ή ακόμα και με τους υπολογιστές γενικότερα.

3) Συνθήκες Μάθησης

Διαθέσιμος εξοπλισμός και διάταξη καθισμάτων
Πιθανώς να χρειαστεί ιδιαίτερη διάταξη καθισμάτων εφόσον η δραστηριότητα θα είναι ομαδική αλλά ενδεχομένως και ο κάθε μαθητής να βρίσκεται μπροστά από οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει ατομικά το κομμάτι της δραστηριότητας που του έχει ανατεθεί. Επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προτζέκτορας για να διασφαλιστεί ένα πιο οικείο περιβάλλον μάθησης και να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθούν με τους δικούς τους ρυθμούς την δραστηριότητα.

4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία

[ΕΙΣΗΓΗΣΗ 7’]
Ο καθηγητής θα κληθεί να κάνει μια ανακεφαλαίωση σχετικά με αυτά που έχουν μάθει τα παιδιά στα προηγούμενα μαθήματα πάνω στον χειρισμό της επεξεργασίας κειμένου δίνοντας τους ένα φύλλο εργασίας που περιέχει τις βασικές λειτουργίες του word ώστε να αποσαφηνίστουν κάποιες από αυτές τις λειτουργίες. (Θα εισάγουμε φυλλάδιο εργασιών )

[ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 7’]
Αμέσως μετά ο εκπαιδευτικός, μέσω της τεχνικής καταιγισμού ιδεών, θα ζητήσει από τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και να διατυπώσουν τις ιδέες τους για το πώς μπορεί το word να βρει εφαρμογή στη καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια οι απόψεις αυτές καταγράφονται στο πίνακα με σκοπό την ανάλυση όλων των ιδεών από τους μαθητές και τον καθηγητή.
Γενικότερος στόχος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν την χρησιμότητα του word και πως μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή τους ζωή μέσα από μια διαδικασία που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και την προσοχή.


Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)

Ποια παραδείγματα θα θεωρούσατε κατάλληλα παιδαγωγικά; Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα βασίζατε τη διδασκαλία σας;

[ΕΠΙΔΕΙΞΗ 10’-15’]
Μέσω της επίδειξης ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που πρέπει να γνωρίζουμε για να δημιουργήσουμε μια ελκυστική πρόσκληση σε γιορτή και παράλληλα θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες δραστηριότητες. Κάθε μαθητής θα έχει στον υπολογιστή του τα screen casts που παρουσιάστηκαν προηγουμένως για να μπορέσουν στη συνέχεια να ανατρέξουν σε αυτά και να προσαρμόσουν στις γνώσεις τους τη δραστηριότητα που θα ανατεθεί. (Θα εισάγουμε screen casts με κάποιες τεχνικές)
Screencast http://www.youtube.com/watch?v=ixV56YCtDaE

[ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 20’]
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι μαθητές καλούνται συλλογικά να δημιουργήσουν μια σχολική εφημερίδα με σκοπό να κάνουν πράξη όλα όσα έχουν διδαχθεί μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να έχει έτοιμα κάποια ενδεικτικά κέιμενα που θα αποτελέσουν μέρος της εφημερίδας καθώς και κάποιες εικόνες ή άλλο υλικό. Όλα αυτά θα μοιραστούν στους μαθητές και θα δοθούν οι αντίστοιχες οδηγίες. (Θα εισάγουμε κείμενα που θα δώσει ο καθηγητής, εικόνες και φύλλο εργασίας)Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος

Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση

[ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ 10']
Αφού ολοκληρώσουν την δραστηριότητα οι μαθητές, ο καθηγητής συγκεντρώνει τα κείμενα της κάθε ομάδας, τα συνενώνει και τα εκτυπώνει ώστε να πάρει μια τελική μορφή η εφημερίδα.
Μοιράζει την εφημερίδα σε κάθε μαθητή και μέσα από συζήτηση-διάλογο καλεί τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες του word που έχουν χρησιμοποιήσει οι άλλες ομάδες και να αξιολογήσουν την προσπάθεια των άλλων ομάδων(τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα, τι δεν έκανε η ομάδα τους που θα μπορούσε να κάνει;). Τέλος κλείνοντας το μάθημα θα μπορούσε ο καθηγητής να προτείνει στους μαθητές να αρχίσουν την έκδοση σχολικής εφημερίδας με τη βοήθεια του ενθαρρύνοντας τα να γράφουν κείμενα για τα ενδιαφέροντα τους και να τα φέρνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τη δημοσίευση.5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση

Εργασία για το σπίτι - αξιολόγηση στόχων

Ο καθηγητής όπως αναφέρεται στο τελευταίο μέρος της διδασκαλίας μπορεί να ζητήσει απο τους μαθητές να συνέχισουν την δραστηριότητα της σχολικής εφημερίδας.
Κάθε μαθητής θα αναλάβει ένα θέμα που αφορά είτε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του είτε ιστορικά γεγονότα ή και ακόμα γνώσεις που έχει αποκτήσει από κάποιο άλλο μάθημα και θα δημιουργήσει ένα άρθρο στο word εφαρμόζοντας όλες τις τεχνικές που έχει διδαχθεί.Τέλος ο καθηγητής θα συλλέξει τα άρθρα και θα δώση μορφή στην έφημερίδα.Η εφημερίδα μπορεί να μοιραστεί σε όλους τους υπολοιπους μαθητές και καθηγητές και ενδεχομένως να καθιερωθεί ως μια δραστηριότητα του σχολείου.


6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά


Microsoft word 2007.
Φύλλο εργασίας με ενδεικτικές εικόνες και άρθρα.
Φύλλο επανάληψης με ορισμούς και λειτουργίες του word.

7) Βιβλιογραφία


Βιβλίο πληροφορικής γυμνασίου μαθητή και καθηγητή.
Άρθρα και εικόνες απο το διαδίκτυο(wikipedia).