Βιωματική μάθηση: Ημερολόγια μάθησης με τη χρήση του Web 2.0


Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής Ι. Επιλέξτε Join από το αριστερό μενού για να γίνετε συγγραφείς του ιστοχώρου. Πρέπει πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο www.wikispaces.com