Ενότητα Β1 - Πολυμέσα
Ομάδα 9
Αϊβαλής Στέφανος
Αϊβάτης ΧρήστοςΜάθημα: Πολυμέσα

Σχέδιο Μαθήματος


1) Προσδιορισμός Μαθήματος


Τι θα διδάξω;
- Τί είναι τα πολυμέσα.
- Πώς χρησιμοποιούμε βασικές εφαρμογές πολυμέσων με τον υπολογιστή.
- Τί δυνατότητες υπάρχουν χρησιμοποιώντας υπολογιστή + εφαρμογές πολυμέσων.


2) Στόχοι Μαθήματος


1) Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά)

Ευρύτεροι αντικειμενικοί σκοποί
Ποιοι είναι οι δικοί μου στόχοι για αυτή την ενότητα;
Να γίνω κατανοητός στους μαθητές. Να αισθάνονται άνετα κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μου στο χώρο των πολυμέσων.
Να καταφέρω να κεντρίσω το ενδιαφέρον τους,τη προσοχή τους και τη φαντασία τους. Αυτά θα γίνουν καθώς οι ίδιοι θα χρησιμοποιούν βασικές εφαρμογές πολυμέσων αλλά και καθώς θα τους αναφέρω τις δυνατότητες των εφαρμογών πολυμέσων που υπάρχουν σήμερα.Τι αναμένω ότι θα είναι σε θέση να επιτελέσουν οι μαθητές με το τέλος αυτής της ενότητας;
Οι μαθητές να γνωρίσουν βασικές εφαρμογές πολυμέσων και να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται σε οικεία για αυτούς αντικείμενα όπως π.χ η τηλεόραση. Επίσης, να μπορούν να εκτιμήσουν μόνοι τους τί είδους εφαρμογή πολυμέσων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν σε μια πιθανή εργασία που τους ανατίθεται.


2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(ταξινομία κατά Bloom)


επίπεδο Γνώσης
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε αυτό το επίπεδο.επίπεδο Κατανόησης
Ο μαθητής να μπορεί να καταδεικνύει διαφορές μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών πολυμέσων, ακόμη και αν αναφέρονται στον ίδιο τύπο πολυμέσων π.χ βίντεο.
Να μπορεί να προβλέπει τα πιθανά αποτελέσματα πάνω σε ένα αρχείο ήχου,εικόνας ή βίντεο μετά την χρήση μιας εφαρμογής πολυμέσων πάνω σε αυτό.
Να μπορεί να εξηγεί βασικές λειτουργίες κάποιας βασικής εφαρμογής πολυμέσων
ώστε να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει σωστά όταν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Να είναι σε θέση να ταξινομεί τους διαφορετικούς τύπους αρχείων εικόνας (jpeg,bmp,gif...)επίπεδο Εφαρμογής
Ο μαθητής να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί με άνεση την εφαρμογή Ηχογράφηση των Windows.
Nα μπορεί να εγκαθιστά μια εφαρμογή πολυμέσων που πιθανόν "κατέβασε" από το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, την εφαρμογή Wavepad.
Να είναι σε θέση να αναιρεί τυχόν αλλαγές που επιφέρει σε ένα αρχείο πολυμέσων.
Να μπορεί να αποθηκεύει την εργασία του.
Να είναι σε θέση χρησιμoποιήσει το έργο του και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.


επίπεδο Ανάλυσης
Ο μαθήτης να είναι σε θέση να ανακαλύπτει τα επιμέρους στοιχεία μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, αν η εφαρμογή αποτελέιται από βίντεο και ήχο, να είναι σε θέση να εντοπίζει τη συσχέτιση μεταξύ βίντεο και ήχου.
Να μπορεί να εντοπίζει, πώς, χρησιμοποιώντας διαφορετικές εντολές μέσω μιας εφαρμογής πολυμέσων, μπορεί να αλλάξει ένα αρχείο ήχου,βίντεο...
Να είναι σε θέση να αντιδιαστέλλει ίδιες εντολές δύο διαφορετικών εφαρμογών πολυμέσων.


επίπεδο Σύνθεσης
Να μπορεί να κατασκευάζει από έτοιμα αρχεία πολυμέσων ένα νέο αρχείο. Πιο συγκεκριμένα, να είναι σε θέση να συνθέσει από δύο αρχεία ήχου ένα νέο αρχείο ήχου που θα ενσωματώνει τα δύο προηγούμενα.
Να είναι σε θέση να προτείνει σε συμμαθητές του ιδέες για επίτευξη καλύτερων αποτελεσματων πάνω στη τροποποίηση πολυμεσικών αρχείων.


επίπεδο Αξιολόγησης
Ο μαθητής να είναι σε θέση να προβλέπει πιθανά σφάλματα που προκύπτουν από κακή χρήση εντολών στα προγράμματα πολυμέσων.
Να είναι σε θέση να κρίνει σε ποιά κατάλληλη χρονική στιγμή θα παρεμβάλλει ένα αρχείο ήχου μέσα σε ένα άλλο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αρμονικό.
Να μπορεί να βαθμολογεί τη χρησιμότητα των βασικών ποικίλλων εφαρμογών πολυμέσων που διατίθονται στο διαδίκτυο.


3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης


Α) Θεματικό αντικείμενο

Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του θεματικού αντικειμένου;
(Τι είναι μοναδικό σε αυτό το μάθημα;
Ποιες γνώσεις προϋποθέτει το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Ποιες είναι οι βασικές έννοιες και υπο-έννοιες που το συνθέτουν;
Πως έχει εξελιχθεί ιστορικά και επιστημολογικά το αντικείμενο;
Ποια είναι η προηγούμενη εμπειρική σχέση των μαθητών με το αντικείμενο;
Ποιες είναι οι δυσκολίες μάθησης που συνήθως συναντώνται;)


Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται στη Β' Γυμνασίου σαν 3ο κεφάλαιο στην 1η ενότητα. Άρα, ήδη όλα τα παιδιά, τουλάχιστον από το σχολείο, κατέχουν τις βασικές γνώσεις χρήσης του υπολογιστή, γνωρίζουν τι είναι η κάρτα ήχου και η κάρτα γραφικών, έχουν ήδη δοκιμάσει να εισάγουν τη φωνή τους στον υπολογιστή μέσω του μικροφώνου(+αποθήκευση, αναπαραγωγή), έχουν ήδη ασχοληθεί με εργαλεία ζωγραφικής και επεξεργασίας κειμένου, έχουν μία πρώτη αντίληψη του τι σημαίνει "ψηφιακός", "ψηφιακή μορφή" και επίσης ξέρουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Αυτές είναι βασικές γνώσεις που θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια του μαθήματος. Το μάθημα πολυμέσα έχει να κάνει με εφαρμογές εικόνας, ήχου και βίντεο, ενώ εισάγει τα παιδιά στην έννοια της ψηφιοποίησης. Η έννοια αυτή κάνει και το μάθημα μοναδικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, αφού τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν για πρώτη φορά(στα πλαίσια του σχολείου) μέσα από πρακτικές εφαρμογές πώς ψηφιοποιείται π.χ. ένας ήχος καθώς εισάγεται στον υπολογιστή και τι δυνατότητες επεξεργασίας μας δίνει η ψηφιακή μορφή του στη συνέχεια. Μία δυσκολία του μαθήματος λογικά είναι το θεωρητικό κομμάτι που εξηγεί τι είναι η ψηφιοποίηση, αφού, αν δεν γίνει με τρόπο κατανοητό και που να κρατάει την προσοχή των παιδιών, μπορεί να τα κουράσει και ακόμη να χάσουν το ενδιαφέρον τους για την υπόλοιπη ώρα.


Β) Μαθητές

Ποια είναι η προηγούμενη σχέση των μαθητών με το θεματικό αντικείμενο;
(Ποιες οι σχέσεις του αντικειμένου με τα καθημερινά ενδιαφέροντα των μαθητών;
Τι πρέπει ήδη να μπορούν να κάνουν οι μαθητές, πριν από το μάθημα;
Είναι ομοιογενές το κοινό; Χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση;
Πόσο ενδιαφέρον είναι το αντικείμενο για τους μαθητές;)

*Σίγουρα πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, ακούγοντας μουσική και βλέποντας βίντεο στο Διαδίκτυο. Αρκετοί επίσης πειραματίζονται εκτός σχολείου με προγράμματα ζωγραφικής, επεξεργασίας ήχου. Κάποιοι ίσως να έχουν αξιοποιήσει εκπαιδευτικές πολυμεσικές εφαρμογές που υπάρχουν.
Οι μαθητές θα πρέπει ήδη πριν από το μάθημα να μπορούν να χρησιμοποιούν το μικρόφωνο του υπολογιστή για να εισάγουν, αποθηκεύουν και αναπαράγουν τη φωνή τους. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να δημιουργούν μία ζωγραφιά ή να τροποποιούν μία έτοιμη εικόνα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ζωγραφικής του υπολογιστή.
Το αντικείμενο των πολυμέσων είναι πολύ ενδιαφέρον για τους μαθητές, αφού η εξοικείωση που ήδη έχουν ως έναν βαθμό προέρχεται κυρίως από τον τομέα της ψυχαγωγίας(βλ. παραπάνω*). Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε καθώς θα ετοιμάζουμε το διδακτικό μας πλάνο.


Γ) Συνθήκες Μάθησης

Διαθέσιμος εξοπλισμός και διάταξη καθισμάτων
 • 1 υπολογιστής(+μικρόφωνο)/μαθητή
 • τμήμα 15 ατόμων
 • 1 υπολογιστής(+μικρόφωνο) για τον καθηγητή
 • Π διάταξη καθισμάτων
 • Projectoras
 • Πίνακας
 • Scanner


4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία
(Πώς θα εισάγεις τις ιδέες και τους σκοπούς του μαθήματος;
Πώς θα τραβήξεις την προσοχή των μαθητών και πώς θα τους κινητοποιήσεις για να κρατήσεις την προσοχή τους;
Πώς μπορείς να συνδέσεις τους στόχους του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και προηγούμενες δραστηριότητες της τάξης;)

(4min)ΕΙΣΗΓΗΣΗ(χρήση διαφανειών ή βίντεο με τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες εικόνες σε όλη τη διάρκεια)
 • Ερωτήσεις
 1. "Ποιοι παίζετε στον υπολογιστή PES, NFS, κτλ.?"
 2. "Ποιοι ακούτε μουσική από αρχεία .mp3, κτλ.?"
 3. "Σε ποιους αρέσει να ζωγραφίζουν με τη Ζωγραφική στα Windows?"
 4. "Ποιοι βλέπετε videakia στο YouTube?"
 5. "Ποιοι βάζετε μουστάκι και πειρατικό μάτι στις φωτογραφίες των φίλων σας?" --> δείχνουμε πειραγμένες εικόνες των μαθητών που είχαν κάνει σε παλιότερο μάθημα ζωγραφικής)
 • Αναφέρουμε ότι όλα αυτά τα παραδείγματα αποτελούν εφαρμογές πολυμέσων. Εξηγούμε με απλό τρόπο τι είναι γενικά τα πολυμέσα.

(4min)ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 • Ποια είναι τα πιο δημοφιλή προγράμματα για αναπαραγωγή αρχείων ήχου και αρχείων βίντεο?
 • Τι διαφορετικό προσφέρει το ένα από το άλλο?
 • Συμπέρασμα: διαφορετικά προγράμματα αναπαραγωγής ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες πολλές φορές, ενώ άλλες φορές είναι απλώς θέμα γούστου

Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)

Ποια παραδείγματα θα θεωρούσατε κατάλληλα παιδαγωγικά; Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα βασίζατε τη διδασκαλία σας;
(Ποιο είναι το επίκεντρο του μαθήματος;
Ποιες τεχνικές διδακτικής θα χρησιμοποιήσουμε και με ποια σειρά;
Πως θα διασφαλίσουμε την διαρκή ενεργοποίηση των μαθητών;
Ποιες είναι οι δυνατές προσαρμογές για τα άτομα που βρίσκονται στα άκρα των επιδόσεων;)


(3min)ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(+φύλλο εργασίας no.1 με αναλυτικές οδηγίες για βοήθεια σε όσους δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι)
 • Βάζουμε τους μαθητές να ηχογραφήσουν με το μικρόφωνο του υπολογιστή τους ένα σύντομο μήνυμα, ό, τι θέλουν. Το αποθηκεύουν και το αναπαράγουν σύντομα για να σιγουρευτούν ότι όλα O.K.

(10min)ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ(χρήση πίνακα)
 • Βλέπουμε όλοι μαζί από τον προτζέκτορα βίντεο από Ελληνοφρένεια(πειραγμένες συνομιλίες)
 • Ερώτηση: "Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε με εργαλεία επεξεργασίας(ήχου, εικόνας, βίντεο)?"
 • Τελικό συμπέρασμα: Τονίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άφθονα προγράμματα που υπάρχουν(πολλά από τα οποία δωρεάν στο Internet) για να κάνουμε πραγματικά ό,τι μας αρέσει, δημιουργώντας τα δικά μας πολυμέσα

(12min)ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(+φύλλο εργασίας no.2/σελ.1 με οδηγίες)
 • Λέμε στα παιδιά να πάνε όλοι μία θέση δεξιά κυκλικά και μοιράζουμε το φύλλο εργασίας(χρήση του ήδη εγκατεστημένου στους υπολογιστές freeware λογισμικού WavePad Sound Editor και των βασικών λειτουργιών αποκοπής και επικόλλησης που περιέχει για να αλλάξουν το ηχογραφημένο μήνυμα του προηγούμενου)
 • Αποθήκευση του νέου αρχείου ήχου σε μορφή != .mp3 και αναπαραγωγή ++γέλιο..
 • Αποθήκευση ξανά του νέου αρχείου ήχου, αυτή όμως τη φορά σε μορφή .mp3 και αναπαραγωγή

(5min)ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 • Τι διαφορές παρατηρούν-ακούν?
 • Ti διαφορά έχουν τα .mp3?
 • Ποιοι οι πιο δημοφιλείς τύποι αρχείων ήχου?
 • Συμπέρασμα: είναι σημαντικό να ξέρουμε να επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή(λόγω μεγέθους, λόγω υποστήριξης από περισσότερα προγράμματα κτλ.) ήχου και να ξέρουμε πώς να μετατρέπουμε μία μορφή ήχου σε άλλη

(6min)ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ομάδες 3 ατόμων)
 • Χρήση κάποιου προγράμματος για μετατροπή αρχείου != .mp3 σε .mp3
 • Συμπεράσματα για τις δυνατότητες μετατροπής

(10min)ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(+φύλλο εργασίας no.2/σελ.2 με οδηγίες)
 • Λέμε στα παιδιά να πάνε όλοι μία θέση δεξιά κυκλικά(χρήση του ήδη εγκατεστημένου στους υπολογιστές freeware λογισμικού MixPad Audio Mixer για να προσθέσουν μουσική στο προηγούμενο μήνυμα από ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή .mp3 κομμάτια - ό,τι επιλέξουν)
 • Αποθήκευση του νέου αρχείου ήχου και αναπαραγωγή ++γέλιο..

(5min)ΕΙΣΗΓΗΣΗ(χρήση διαφανειών σε όλη τη διάρκεια)
 • Με βάση την παραπάνω δραστηριότητα, διευκρινίζεται πώς γίνεται η μετατροπή του ήχου που εισάγουμε από το μικρόφωνο σε ψηφιακή μορφή στον υπολογιστή.
 • Ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης.

(3min)ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 • Τι γίνεται αντίστοιχα όταν εισάγουμε μία εικόνα στον υπολογιστή μέσω scanner?
 • Συμπέρασμα: ψηφιοποίηση..

(2min)ΕΠΙΔΕΙΞΗ(?)
 • Σκανάρισμα εικόνας

(3min)ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 • Ποιες μορφές εικόνων υπάρχουν που μπορώ κιόλας να επιλέξω πώς θα αποθηκευτεί η σκαναρισμένη μου εικόνα?
 • Συμπέρασμα: είναι σημαντικό να ξέρουμε να επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή(λόγω μεγέθους, λόγω υποστήριξης από περισσότερα προγράμματαμ κτλ.) εικόνας και να ξέρουμε πώς να μετατρέπουμε μία μορφή εικόνας σε άλλη

Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος

Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση
(Τι θα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις μια συνολική απεικόνιση των ιδεών για τους μαθητές στο κλείσιμο;
Πώς θα προσφέρεις ανάδραση στους μαθητές για να διορθώσουν τις παρεξηγημένες έννοιες και να ενισχύσεις την μάθηση;
Τι ελκυστικό μπορείς να προτείνεις στους μαθητευόμενους με σκοπό να κρατήσεις το ενδιαφέρον τους ζωντανό για το θεματικό αντικείμενο και έξω από την αίθουσα;)

(5min)ΕΙΣΗΓΗΣΗ(χρήση διαφανειών σε όλη τη διάρκεια)
σύντομα ξανά τι είναι μία εφαρμογή πολυμέσων και τι εννούμε όταν λέμε ψηφιοποίηση...


5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση

Εργασία για το σπίτι - αξιολόγηση στόχωνΔεν θα θέλαμε οι μαθητές να κάνουν μια εργασία και να γογγύζουν όταν θα τη κάνουν στο σπίτι τους! Οπότε μια ευχάριστη δραστηριότητα
θα ήταν κατάλληλη ώστε να ασχοληθούν χωρίς παράπονα.

[Η ιδέα για την εργασία προέκυψε από μια πρόταση της marlpapag]
Θα ανατεθεί λοιπόν σε κάθε μαθητή να εντοπίσει κάποιο site στο Διαδίκτυο το οποίο περιλαμβάνει όσα περισσότερα χαρακτηριστικά του ορισμού των πολυμέσων
Θα δοθούν ιδέες για το ποιά site θα ήταν κατάλληλα (πχ megatv.com, youtube.com, flickr.com, κι αλλα)
Αφού εντοπίσουν το site οι μαθητές, θα "καταγράψουν" με snapshot από τον Η/Υ τους (ή του φίλου τους) τα χαρακτηριστικά του site που υποδηλώνουν χρήση πολυμέσων και θα τα αποθηκέυσουν τις εικόνες-snapshots σε έναν φάκελο με το όνομά τους Ο φάκελος θα περιέχει και μια σελίδα σε word όπου θα περιγράφονται ποιά χαρακτηριστικά των πολυμέσων εντοπίστηκαν. Έπειτα αποστέλουν την εργασία με e-mail. Αυτό είναι όλο!

Όσον αφορά την αξιολόγηση των στόχων που έχουν τεθεί στο διδακτικό μας πλάνο, αυτή θα γίνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού πλάνου.
Αφού δεν υπάρχουν στόχοι στο επίπεδο της γνώσης, δεν απαιτείται από τους μαθητές να θυμούνται κάτι, οπότε δε θα εξεταστούν σε κάτι τέτοιο. Θα αξιολογηθεί όμως η προθυμία του κάθε μαθητή να ασχοληθεί με την εργασία που περιγράφεται πιο πάνω. Πώς αξιολογείται αυτή η προθυμία? Με την απουσία προχειρότητας στο υλικό της εργασίας.6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

(Τι εποπτικά μέσα θα χρησιμοποιήσω; Τι υλικά, βιβλία, συσκευές και πόροι θα χρειαστεί να είναι έτοιμα;
Τι υλικά θα χρειαστούν; Τι πρέπει να ετοιμαστεί εκ των προτέρων;)
Θα χρειαστούν:
 • 1 υπολογιστής(+μικρόφωνο)/μαθητή
 • 2 φύλλα εργασίας/μαθητή
 • 1 υπολογιστής(+μικρόφωνο) για τον καθηγητή
 • 15 καθίσματα σε Π διάταξη
 • Projectoras
 • Πίνακας, μαρκαδόρος
 • Scanner
 • 1 φύλλο με περιγραφή της εργασίας για την επόμενη φορά/μαθητή
Από πριν θα πρέπει να έχει γίνει εγκατάσταση των freeware λογισμικών WavePad Sound Editor, MixPad Audio Mixer και αποθήκευση των αρχείων .mp3 μουσικής σε όλους τους υπολογιστές

7) Βιβλιογραφία

-βιβλίο Πληροφορικής γυμνασίου
-D.Goleman - Κοινωνική Νοημοσύνη -http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=1597312&prid=851556&deid=0
Links
-http://www.nch.com.au/wavepad/index.html
-http://www.schoolforge.net/education-software/multimedia
-http://www.brighthub.com/computing/windows-platform/articles/47219.aspx