A΄ Γυμνασίου : Ενότητα 2 : Κεφάλαιο 8: Πειρατεία Λογισμικού

Ομάδα :
Γιωργαλλίδης Αντρέας
Σπανέλλης Δημήτριος


Βιβλίο μαθητή:



Βιβλίο καθηγητή:






Παραθέτουμε τα αρχεία που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή του Μαθήματος Πειρατείας Λογισμικού,
1. SOFTWARE PIRACY LECTURES.pptx (teacher) Αυτό το αρχείο μπορεί να δωθεί στους μαθητές για να το διαβάσουν.
2. Text_Example.odt (περιέχει κείμενο που θα επεξεργαστούν οι μαθητές)
όπως επίσης και την συνέντευξη του κ. Άλκη Γεωργόπουλου η οποία μπορεί να δωθεί στους μαθητές για ενημέρωση (ή σαν άσκηση)
3. alkis_interview.docx
4. αρχείο κανονισμού πειρατείας από εφημερίδα (fek_peirateias.pdf)










ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Προσδιορισμός του μαθήματος

Ο μαθητής να αντιληφθεί τι σημαίνει πειρατεία λογισμικού, ποιες επιπτώσεις/συνέπειες επιφέρει αυτή τόσο στον δημιουργό όσο και στον χρήστη του λογισμικού και
τρόποι αντιμετώπισης της.

2. Στόχοι μαθήματος

Εισαγωγή: Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, πως παραβιάζονται αυτά με την πειρατεία λογισμικού και εναλλακτικές κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν ώστε να μην υποπέπτουν σε παραβιάσεις πνευματικών διακιωμάτων άλλων προσώπων.

(Αυτό ήταν γραμμενο προηγουμένως.Δεν το έχω διαγράψει για να καταλήξουμε)

Πρέπει να εισάγουμε τον μαθητή για το τι είναι πειρατεία λογισμικού, ποιες είναι οι μορφές της, πως τη συναντάμε στην καθημερινότητά μας, ποιες είναι οι κυρώσεις και πως το αντιμετωπίζουμε κάνοντας μια συζήτηση για το φαινόμενο αυτό.)


1. Καθορισμός στόχων - Aims (γενικά)

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

 • να αντιληφθούν τι είναι πειρατεία λογισμικού
 • να καταλάβουν τι είναι το πιστοποιητικό αυθεντικότητας
 • να μάθουν τι είναι τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα
 • να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις του παράνομου λογισμικού
 • να μάθουν τι είναι το δωρεάν λογισμικό
 • να μάθουν πως το συναντάμε στην καθημερινότητά μας
 • να μάθουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται απο χρήση "κλεμμένου" λογισμικού
 • να μάθουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν την πειρατεία λογισμικού

2. Αντικειμενικοί στόχοι - Objectives (ειδικά)

Θα παραθέσουμε τους στόχους του μαθήματος με βάσει της ταξινομίας του Bloom.

«Γνώση»

 • Να μπορούν να αναγνωρίσουν πότε διαπράτουν πειρατεία στο λογισμικό.
 • Να εντοπίζει στους κανονισμούς χρήσης λογισμικού εάν αυτό είναι υπο τον όρο πνευματικών διακιωμάτων.
 • Να περιγράφουν τις συνέπειες/επιπτώσεις της μή εφαρμογής των όρων χρήσης λογισμικού
 • Να περιγράφουν την διαδικασία που ακολουθείται κατα την εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού ( Δηλαδή, αφού αποδέχονται τους όρους χρήσης, είναι υπεύθυνοι των πράξεων τους)
 • Να αναφέρουν τις δύο βασικές κατηγορίες λογισμικού και ποιά τα βασικά χαρακτηριστικά της καθε μιας. (Ανοικτου - Κλειστού Κώδικα και χαρακτηριστικά τους)
 • Να αναφέρουν εν συντομία τι μπορούν να κάνουν για να αποφύγουν την πειρατεία(υποκλοπή) λογισμικού. (Π.χ να ψάξουν για πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που παρέχει παρόμοιες λειτουργίες με αυτό του κλειστού κώδικα.. MicrosoftOffice-OpenOffice / Windows-Linux / Explorer - Firefox )
 • Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα που έχει η νόμιμη χρήση λογισμικού

«Κατανόηση»

 • Να είναι σε θέση να δώσει 3 παραδείγματα που καταπατούν τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα των υπολογιστών ( π.χ mp3s, ταινίες, παιχνίδια, λογισμικό, βιβλια ηλεκτρονικής μορφής)
 • Να διακρίνει λέξεις κλειδιά στους όρους χρήσης λογισμικού που κάνουν σαφές σε ποία κατηγορία ανοίκει στο συγκεκριμένο λογισμικό ( πχ για κλειστού κώδικα η λέξη Free Trial ενημερώνει πως το λογισμικό είναι απλά για δοκιμή.Για περεταίρω χρήση ο χρήστης πρέπει να αγοράσει το λογισμικό)
 • Κατα το κατέβασμα ενός λογισμικού απο κάποια ιστοσελίδα, να διακρίνει αν το λογισμικό είναι δωρεάν, δοκιμαστικό ή πρέπει να αγοραστεί ( στην σελίδα της Adope,το Photoshop πρέπει να αγοραστεί για να χρησιμοποιηθεί,λέξη κλειδί BUY / απο http://download.cnet.com/ το WordWeb 6.3 χαρακτηρίζεται απο Price: Free / Norton Antivirus 2011 Free Trial)
 • Να γίνει επιδείξη εγκατάστασης 3 προγραμμάτων και να εντοπιστεί απο τους μαθητές σε ποια κατηγορία λογισμικού ανήκει το καθένα.
 • Να προβλέπουν βλέποντας λέξεις κλειδία στους όρους χρήσης λογισμικού κατα την εγκατάσταση εάν το λογισμικό είναι περιορισμένης χρήσης ή δωρεάν.

«Εφαρμογή»

 • Να επισκευτούν ιστοσελίδες που παρέχουν δωρεάν λογισμικό π.χ http://download.cnet.com/ ( ή www.sourceforge.net) και να διαπιστώσουν απο μόνοι τους πως υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα διαφόρων κατηγοριών που παρέχονται εντελώς δωρεάν.
 • Εάν το επιτρέπει το σύστημα, να εγκατασταθεί απο τους ίδιους τους μαθητές trial-demo λογισμικό στον υπολογιστή για να δούν απο μόνοι τους τι ακριβώς σημαίνει αυτό.Δηλαδή να δουν πως υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και περιορισμένες λειτουργείες. Εναλλακτικά να γίνει επίδειξη απο τον καθηγητή.
 • Να επισκεφτούν με τον καθηγητή τμήματα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και να δουν από κοντά πως υπάρχει και αυτό το αδίκημα και διώκεται ποινικά από αντίστοιχους και αρμόδιους φορείς.
 • Να επισκευτεί σελίδες που περιέχουν παράνομο λογισμικό και να γνωρίσει τον τρόπο που γίνεται αυτη η διαδικασία.

«Ανάλυση»

 • Να αντιλαμβάνεται ποιές είναι οι αιτίες που οδηγούν στην πειρατεία λογισμικού. ( οικονομικοι, κοινωνικοί λόγοι)
 • Να γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει η πειρατεία λογισμικού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
 • Να μπορεί να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της πειρατείας λογισμικού.


«Σύνθεση»


 • Να συντάξουν την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν όταν το trial λογισμικό που χρησιμοποιούν για την δημιουργία μιας εργασίας που τους έχει ανατεθεί έχει λήξει και πρέπει να παραδώσουν την εργασία εγκαίρως. (πχ να ενημερωθούν απο το internet για open source λογισμικά word processors και τα Microsoft Office να αντικατασταθούν από OpenOffice)
 • Ανέκαθεν υπήρχαν κλέφτες στις διάφορες κοινωνίες, η δράση των οποίων διαμορφώνεται στο χρόνο. Στη σύγχρονη εποχή, κλέφτες δεν θεωρούνται μόνο αυτοί που κλέβουν αγαθά αλλά και αυτοί που καταπατούν τα πνευματικά δικαιώματα άλλων, κλέβοντας απο αυτούς άυλο υλικό, το οποίο έχουν διαμορφώσει με πολύ κόπο και μόχθο. Προσπαθήστε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς θα πρέπει η κοινωνία(και ο νόμος) να αντιμετωπίσει αυτούς που είναι υπαίτιοι για την πειρατεία λογισμικού.
 • Να συντάξουν ένα έγγραφο με σελίδες από open source λογισμικό και να τις προωθήσουν σε όλους τους γνωστούς τους.

«Αξιολόγηση»


 • να μπορούν να περιγράψουν τι είναι πειρατεία λογισμικού
 • να επεξηγούν τι είναι πιστοποιητικό αυθεντικότητας (copyright)
 • να αναλύουν την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας
 • να επεξηγούν τι είναι δωρεάν λογισμικό
 • να κατονομάζουν τις επιπτώσεις χρήσης παράνομου λογισμικού
 • να αναφέρουν τις διαφορές λογισμικού Ανοιχτού και Κλειστού Κώδικα
 • να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν πότε το λογισμικό που χρησιμοποιούν είναι OpenSource

3. Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης


Η πειρατεία λογισμικού είναι καθημερινό φαινόμενο στις μέρες μας. Είναι μία καθημερινή συνήθεια που είτε θελητά είτε αθέλητα
πολλές φορές λαμβάνουμε και εμείς μέρος σε αυτό. Στο κεφάλαιο πειρατεία λογισμικού πρέπει να δωθεί μεγάλη βάση διότι είναι
ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί στις μέρες μας. Σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να δώσουμε στον μαθητή την ικανότητα να καταλάβει
την πειρατεία λογισμικού με την ευρεία έννοια. Δεν θέλουμε να ξέρει απλά να ορίζει τι σημαίνει πειρατεία λογισμικού και τι κυρώσεις επιβάλλονται απο τον νόμο, ούτε να του επιβάλουμε έμμεσα να μην ξαναχρησιμοποιήσει παράνομο λογισμικό. Αυτό που θέλουμε να καταλάβει ο μαθητής, είναι από που πηγάζει αυτή η ανάγκη για κλέψιμο και ποιες είναι οι βαθιές ρίζες του προβλήματος αυτού. Να καταλάβει πως η πειρατεία λογισμικού είναι αντίστοιχο με το κλέψιμο ενός υλικού αντικειμένου με την μόνη διαφορά πως το λογισμικό είναι άυλο. Να αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους οδηγούμαστε στην πειρατεία και να καταλάβει τις αιτίες που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό. Να συνηδειτοποιήσει πως εμείς οι ίδιοι προωθούμε την πειρατεία λογισμικού λαμβάνοντας μέρος σ'αυτή. Να καταλάβει ποιες είναι οι επιπτώσεις της πειρατείας λογισμικού στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Λαμβάνοντας τα κατάλληλα κίνητρα, να του δωθεί η ευκαιρία να βοηθήσει στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού και να στραφεί στη χρήση ανοιχτού λογισμικού.



1) Θεματικό αντικείμενο


Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του θεματικού αντικειμένου;

Τι είναι μοναδικό σε αυτό το μάθημα;
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα θέματα, η πειρατεία λογισμικού δεν αποτελεί απτό αντικείμενο διδασκαλίας. Ασχολείται κυρίως με τον τομέα της ηθικής που πρέπει να διακατέχει τον μαθητή απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, μετά το πέρας του μαθήματος, πέραν του οτι ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα περι πειρατείας λογισμικού, αυτό που πρέπει να διατυπωθεί στο μυαλό του είναι πως η πειρατεία λογισμικού δεν διαφέρει απο άλλες περιπτώσεις παρανομίας.Έτσι, όταν συμμετέχει ο ίδιος σε αυτό το έργο γίνεται συνεργός στο "έγκλημα". Επίσης, είναι κάτι τον οποίο αφορά άμεσα. Δεν πρόκειται απλά για θεωρίες αλλά για πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του.

Ποιες γνώσεις προϋποθέτει το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Βασικά, ο μαθητής να γνωρίζει πως λογισμικό θεωρείται οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να τρέξει στον υπολογιστή μας. Αυτό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, λειτουργικό, word processors κτλ

Ποιες είναι οι βασικές έννοιες και υπο-έννοιες που το συνθέτουν;
Οι βασικές έννοιες που έχει το αντικείμενο είναι οι πειρατεία και το λογισμικό. Η πειρατεία δηλώνει πως παίρνεις ή χρησιμοποιείς κάτι που δεν σου ανήκει με τη βία ή παράνομα και το λογισμικό είναι αυτό το κάτι που παίρνεις έστω και αν είναι άυλο.

Πως έχει εξελιχθεί ιστορικά και επιστημολογικά το αντικείμενο;
Η πειρατεία λογισμικού εμφανίστηκε με την δημιουργία των υπολογιστών και άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία με την εμφάνιση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τότε παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη του φαινομένου αυτού. Είναι γεγονός αυτό που λέγεται πως πρώτα βγαίνουν κωδικοί σπασίματος ενός λογισμικού και μετά βγαίνει το λογισμικό στην αγορά.

Ποια είναι η προηγούμενη εμπειρική σχέση των μαθητών με το αντικείμενο;
Οι μαθητές όπως αναφέρθηκε πιο πάνω έχουν μια ιδιαίτερη, εμπειρική σχέση με αυτό το αντικείμενο διότι ως επί των πλείστων χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό. Δεν υπάρχει πλέον άτομο που να μην έχει εγκατεστημένο παράνομο λογισμικό στον προσωπικό του υπολογιστή. Για τους μαθητές συγκεκριμένα είναι σίγουρο πως η συντριπτική πλειοψηφία τους παίζει παιχνίδια που έχει κατεβάσει και εγκαταστήσει στον υπολογιστή της με παράνομο τρόπο.

Ποιες είναι οι δυσκολίες μάθησης που συνήθως συναντώνται;
Η δυσκολία έγγειται στο οτι η πειρατεία λογισμικού αποτελεί έμφυτη γνώση. Απο πολύ μικρή ηλικία τα παιδία ξεκινούν να χρησιμοποιούν λογισμικό το οποίο ίσως να το έχει εγκαταστήσει ο γονέας/συγγενής χωρίς να γνωρίζουν πως αυτό είναι παράνομο. Όσο περνάει ο καιρός, είναι πιθανόν να αντιληφθούν οτι το λογισμικό που χρησιμοποιούν είναι κλεμμένο/παράνομο αλλά είναι ήδη πλέον αργά. Οι αρχές που αποκτάς σαν παιδί απο το ίδιο σου το σπίτι αποτελούν θεμέλιο για την υπόλοιπη σου ζωή. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα παιδία να περιφανεύονται που κατώρθωσαν και χρησιμοποιούν "παράνομο" λογισμικό, θεωρώντας πως αυτό είναι μαγκιά με την καλή της έννοια. Αγνοούν έτσι εντελώς πως η χρήση κλεμμένου, άυλου υλικού συνάδει με παρανομία και τις όποιες συνέπειες αυτής.

2) Μαθητές


Ποια είναι η προηγούμενη σχέση των μαθητών με το θεματικό αντικείμενο;

Ποιες οι σχέσεις του αντικειμένου με τα καθημερινά ενδιαφέροντα των μαθητών;
Το αντικείμενο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα καθημερινά ενδιαφέροντα των μαθητών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών παίζει παχνίδια και χρησιμοποιεί εφαρμογές οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι "σπασμένές", δηλαδη δεν έχουν αποκτηθεί και χρησιμοποιηθεί με νόμιμο τρόπο. Οπότε μπορούμε να πούμε πως οι περισσότεροι μαθητές έχουν συναντήσει αυτό το φαινόμενο από πρώτο χέρι και έχουν αρκετή εμπειρία από αυτό.

Τι πρέπει ήδη να μπορούν να κάνουν οι μαθητές, πριν από το μάθημα;
Οι μαθητές πρέπει να μπορούν πριν από το μάθημα να ξέρουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρειάζεται να ξέρουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να μπορούν να εγκαθιστούν προγράμματα. Δε χρειάζεται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τον υπολογιστή.

Είναι ομοιογενές το κοινό; Χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση;
Το κοινό κατά κύριο λόγο είναι ομοιογενές. Όλοι πλέον έχουν γνώση της τεχνολογίας στις μέρες μας. Ειδικά τα νέα παιδιά που είναι η γενιά που έμαθε τον υπολογιστή από μικρή. Κάθε σπίτι έχει υπολογιστή και τα περισσότερα έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Επομένως το κοινό είναι ομοιογενές και παρουσιάζει μικρές διαφορές. Αυτές οι διαφορές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την χρήση των υπολογιστών του σχολείου.

Πόσο ενδιαφέρον είναι το αντικείμενο για τους μαθητές;
Θα είναι ενδιαφέρον γιατι έχουν άμεση επαφή και σχετικά ισχυρή εμπειρική σχέση με το αντικείμενο. Θα αναφερθούμε σε πράγματα και σημασιολογίες που το πιο πιθανόν γνωρίζουν σε πιο αφαιρετικό επίπεδο. Έτσι θα κτίσουν στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, αυτά που θα τους διδάξουμε. Επίσης, όταν αντιληφθούν πως εφαρμογές που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα ενδεχομένως να τους καθιστούν παραβάτες, σίγουρα θα τους κινήσει το ενδιαφέρον.


3) Συνθήκες Μάθησης


Διαθέσιμος εξοπλισμός και διάταξη καθισμάτων

Είναι απαραίτητο όσον αφορα τον εξοπλισμό να υπάρχει ένας αριθμός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός προβολέας για την παρουσίαση κάποιων διαφανειών και ένας πίνακας όπου θα μπορεί ο καθηγητής να σημειώνει. Για τη διάταξη των καθισμάτων καλό θα είναι να έχει τέτοια μορφή που να ευνοεί στην μεταξύ των μαθητών συζήτηση. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και έτσι να μπορέσουν οι μαθητές να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις γίνεται.


4. Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος


Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία

Πώς θα εισάγεις τις ιδέες και τους σκοπούς του μαθήματος;
Επειδή πρέπει να είμαστε σχετικά σύντομοι, πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν πως το λογισμικό το οποίο παράνομα χρησιμοποιούμε, έχει δημιουργηθεί με κόπο απο κάποιον άλλο ο οποίος περιμένει να ανταμοιφθεί. Για να έχουμε δικαίωμα να τα χρησιμοποιούμε πρέπει να αγοράσουμε τα δικαιώματα απο τους δημιουργούς. Αν δεν έχουμε την δυνατότητα να το αγοράσουμε, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές διαδικασίες όπως η χρήση δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εφαρμογών.

Πώς θα τραβήξεις την προσοχή των μαθητών και πώς θα τους κινητοποιήσεις για να κρατήσεις την προσοχή τους;
Για να προσελκίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών πρέπει να αναφερθούμε σε στοιχεία/γεγονότα/πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζοτναι με λέξεις κλειδιά. Συνήθως οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι download,torrents,rapidshare,mp3s,games. Έτσι μπορούμε να κάνουμε μια υποτυπώδη ερώτηση " έχει ξανακατεβάσει κανείς απο εσάς τραγουδια,προγράμματα,παιχνίδια απο το internet, με οποιοδηποτε τρόπο; " . Επειδή θα το έχουν κάνει, θα θεωρήσουν πως αυτό που θα ακολουθήσει τους αφορά άμεσα.

Πώς μπορείς να συνδέσεις τους στόχους του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και προηγούμενες δραστηριότητες της τάξης;
Κάθε μαθητής του γυμνασίου στις μέρες μας περνάει αρκετή ώρα της μέρας του μπροστά στον υπολογιστή του είτε παίζοντας παιχνίδια είτε κάνοντας εργασίες. Τα περισσότερα παιχνίδια που παίζει και προγράμματα για τις εργασίες που χρησιμοποιεί είναι κλεμμένα. Οπότε είναι και παράνομo. Ο μαθητής ενδιαφέρεται για τέτοιο είδους συζητήσεις που έχουν να κάνουν με την παρανομία.Σε αυτό μπορούμε να στηριχτούμε και να συνδέσουμε τους στόχους του μαθήματος.

Εισήγηση(10 λεπτά συνολικά)
(διαφάν. 1-2): Θα γίνει μια εισαγωγή στο μάθημα. Θα παρουσιάσουμε με γενικά παραδείγματα τις μορφές που μπορεί να έχει το λογισμικό ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν αμέσως τι εννοούμε με τον όρο. Επειδή τα παραδείγματα που θα δώσουμε αφορούν την καθημερινότητα τους (παιχνίδια, μουσική κ.λ.π) θα τραβήξουμε το ενδιαφέρον τους αμέσως, κινώντας τους την περιέργεια για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

---Θα γίνει μία εισαγωγή στο μάθημα. Θα μιλήσουμε γενικά για το διαδίκτυο και το λογισμικό. Θα αναφερθούμε στους τρόπους απόκτησης λογισμικού και θα τονίσουμε το ότι υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου. Θα αρχίσουμε να αναφερόμαστε σε παραδείγματα π.χ. τρόπος απόκτησης ηλεκτρονικών παιχνιδιών απο τους μαθητές. Θα καταλήξουμε στην πειρατεία λογισμικόυ. Θα δώσουμε έναν σχετικό ορισμό στο θέμα και θα εξηγήσουμε με απλά λόγια το τι είναι πειρατεία λογισμικού. Η εισήγηση θα συνοδεύεται με διαφάνειες που θα παρουσιάζουν εικόνες και σχεδιαγράμματα σχετικά με τα παραπάνω και θα κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον.---

(διαφάν. 3): Αρχικά, μπορούμε (τα πρώτα 5 λεπτά) να κάνουμε ερωταποκρίσεις οι οποίες με έμμεσο τρόπο θα δώσουν το βαθύτερο νόημα στους μαθητές για την πραγματική διάσταση της πειρατείας λογισμικού.
1. Μπορεί καποιος να μας πει τι καταλαμβαινει με τον ορο πειρατεία λογισμικού;
Πιθανές απαντήσεις:
1α. υποκλοπη λογισμικού
1β. καποιος χρησιμοποιεί λογισμικό που δεν του ανήκει.
Εαν δεν παρουμε απαντηση, διευκρινίζουμε την ερμηνεία της λέξης πειρατεία και εκει θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

2. Τι νομιζετε πως ωθεί καποιον στο να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποιο ουσιαστικά δεν του ανήκει;
Πιθανές απαντησεις:
2α. δεν έχει χρήματα να το αγοράσει
2β. αφού μπορεί να το χρησιμοποιήσει(κλέψει) χωρίς να τιμωρηθεί, το κάνει

3. Αν εσείς δεν είχατε τα χρήματα να αγοράσετε ένα ποδήλατο που σας αρεσει πολύ, θα το κλέβατε απο την αυλή ενός σπιτιού;
Πιθανές απαντησεις;
3α.Ναι!!!
3β.Οχι, δεν είναι σωστό να κλεβεις ξένη περιουσία.
Λογικά η πρώτη απάντηση θα εισακουστεί, έστω και για αστείο, ετσι μπορείς να δώσεις μια υποτυπώδη ερώτηση "θα σου άρεσε αν έκλεβαν το δικο σου
ποδήλατο;" και συνεχίζεις με την επομενη ερώτηση.

4. Με ποιους τροπους θα μπορούσατε να αποκτήσετε ένα ποδήλατο;
Πιθανές απαντήσεις:
4α. να το κλέψουμε (αγνοούμε την απαντηση)
4β. να μας το κάνουν δώρο
4γ. να δουλεψουμε το καλοκαιρι/οικονομίες απο το χαρτζιλικι

5. Αν σας έκαναν δώρο ένα ποδήλατο,οχι ακριβώς αυτό που θέλατε αλλά αρκετά ωραίο, δεν θα το κρατούσατε;
Πιθανές απαντησεις:
5α. Ναι τρελλός ειμαι να πω οχι;

6. Αντιστοιχα, αν σας έδιναν ένα λογισμικό χωρίς καμία απολύτως χρέωση που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες σας, δεν θα το χρησιμοποιούσατε;

7. Επομένως υπάρχει λόγος να κλεψετε λογισμικό δεδομένου οτι μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντιστοιχο προιόν δωρεάν; (δώρο)

Ετσι καταφέρνουμε να κάνουμε τους μαθητές να αντιληφθούν οτι η πειρατεία λογισμικού δεν ειναι κατι θεμιτό και πώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μιν γίνεται υποκλοπή λογισμικού,αφού διατίθεται εξίσου καλό λογισμικό δωρεάν. Καταφέρνουμε να περάσουμε ενα δυνατό μήνυμα με την εισαγωγή του μαθήματος, χωρίς ο μαθητής καν να έχει επαφή με ορισμούς της πειρατείας λογισμικού.

(διαφάν. 4) : Αφού τελειώσουμε με τις ερωταποκρίσεις, θα θέσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί σχετικά γρήγορα από τους μαθητές(επόμενα 5 λεπτά). Θα δούμε με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να αποκτήσει Λογισμικό. Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας mini διάλογος ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν στην διαδικασία και να αναφέρουν τις δικές τους εμπειρίες.


Κυρίως Κορμός Μαθήματος (25 λεπτά)

Εδώ, θα γίνει διάλεξη από τον καθηγητή χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διαφάνειες. Δεν θα υπάρχει διάλογος με τους μαθητές.
Θα ακολουθηθεί η σειρά που ακολουθείται στις διαφάνειες (5-18)
Πιο συγκεκριμένα:
(διαφάν.5) Πολύ σύντομος ορισμός για το λογισμικό. Ο πλήρης ορισμός για τα Πνευματικά δικαιώματα είναι αντιπαράδειγμα στην μέθοδο διδασκαλίας την οποία θα ακολουθήσουμε για το υπόλοιπο του μαθήματος. Χρησιμοποιείται αρχικά για να σοκάρει λίγο τους μαθητές:)
(διαφάν.6) Αναφέρουμε πως τα μάθημα θα στηριχθεί σε πραγματικές, καθημερινές περιπτώσεις ώστε να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών.
(διαφάν.7-9) Αρχικά θα γίνει μία συσχέτιση μεταξύ λογισμικού και διαδικτύου, πως αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν. Παρουσίαση κάποιων δημοφιλών προγραμμάτων (napster, kazza, utorrent, limewire) και ιστοσελίδων (rapidshare, megaupload) που χρησιμοποιούνται για την διανομή και ανταλλαγή δεδομένων στο διαδίκτυο. Πολύ πιθανόν να χρησιμοποιούνται απο τους μαθητές στην καθημερινότητα.
(διαφάν. 10-11) Ποσοστά χρήσης παράνομου λογισμικού παγκόσμια και ποιές οι οικονομικές επιπτώσεις βάση έρευνας που έχει διεξαχθεί από την BSA (Software Business Alliance).
(διαφάν. 12) Παρουσίαση επιπτώσεων της πειρατείας λογισμικού, τόσο για τις εταιρίες, όσο και για τον ίδιο τον χρήστη.
(διαφάν.13-14) Βασικές κατηγορίες λογισμικού και χαρακτηριστικά της κάθε μίας.
(διαφάν.15-18) Παρουσίαση προγραμμάτων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία ( παραδείγματα )
(διαφάν. 19) Ποια τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιο να είναι πειρατής.

Αφού τελειώσει η διάλεξη θα ακολουθήσει:
Καταιγισμός ιδεών (10 λεπτά - διαφάν.20): Σε αυτό το σημείο του μαθήματος με σκοπό την αποφυγή της μονοτονίας και του κινδύνου να βαρεθούν οι μαθητές θα τους δώσουμε την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους για το αντικείμενο αυτό. Θα τους ζητήσουμε να μιλήσουν για τις εμπειρίες που έχουν από τέτοια φαινόμενα και πιο συγκεκριμένα θα τους ζητήσουμε να ανάφερουν απο 1-2 παραδείγματα λογισμικού που χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την απόκτηση δεδομένων απο το διαδίκτυο. Πρέπει να προσέξουμε να μην πάρει πολλές διαστάσεις ο καταιγισμός ιδεών και να χάσει το θέμα που έχει. Πρέπει να προσέξουμε να συμμετέχουν όλοι στο καταιγισμό ιδεών και να μην τον μονοπωλούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία απο τους υπόλοιπους. Τα διάφορα προγράμματα θα καταγράφονται στον πίνακα και στο τέλος θα εξαχθούν συμπεράσματα για τα πιο δημοφιλή (αυτά που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους) Θα μπορέσουν έτσι να αντιληφθούν πως το μεγαλύτερο σύνολο μαθητών κι γενικά των χρηστών χρησιμοποιούν προγράμματα και ιστοσελίδες που προμηθεύουν παράνομο λογισμικό.


Κύριες δραστηριότητες

Ποια παραδείγματα θα θεωρούσατε κατάλληλα παιδαγωγικά; Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα βασίζατε τη διδασκαλία σας;

Ποιο είναι το επίκεντρο του μαθήματος;
Το επίκεντρο του μαθήματος δεν είναι να αναγκάσουμε τον μαθητή να μην χρησιμοποιεί κλεμμένο λογισμικό. Το επίκεντρο είναι να συνηδειτοποιήσει ο μαθητής τα βαθύτερα αίτια του φαινομένου αυτού και να αντιληφθεί τις επιπτώσεις που έχει.

Ποιες τεχνικές διδακτικής θα χρησιμοποιήσουμε και με ποια σειρά;
Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε θα ευνοούν το διάλογο και την συμμετοχή όλων των μαθητών στην συζήτηση και γενικά στο αντικείμενο. Αυτο οφείλεται στο γεγονός ότι το αντικείμενο αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που όλοι οι μαθητές έχουν ζήσει και όλοι έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό. Στην συνέχεια θα προβούμε σε ενεργές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

Πως θα διασφαλίσουμε την διαρκή ενεργοποίηση των μαθητών;
Πρέπει να ακολουθήσουμε ένα τρόπο διδασκαλίας που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να εκμεταλλέυτούμε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί καθημερινότητα στη ζωή των μαθητών. Επίσης για την διαρκή ενεργοποίηση των μαθητών μπορούμε να βάλουμε εργασίες με πιο ουσιαστικό και πρακτικό ενδιαφέρον.

Ποιες είναι οι δυνατές προσαρμογές για τα άτομα που βρίσκονται στα άκρα των επιδόσεων;
Στο αντικείμενο αυτό τα δύο ακρα θα αλλήλοκαλύπτωνται. Το μάθημα θα είναι τέτοιο που δεν θα δημιουργούνται άκρα. Θα επιδιώκεται η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των μαθητών. Αν υπάρχουν θα είναι μικρές οι διαφορές και θα φροντίσουμε το προχωρημένο άκρο να βοηθήσει το καθυστερημένο. Το αντικείμενο είναι τέτοιο που όλοι οι μαθητές έχουν εμπειρία.


Συζήτηση ή Διάλογος(10 λεπτά - διαφάν.21): Σε αυτό το σημείο εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία να γνωρίσουν οι μαθητές την πειρατεία λογισμικού από κάθε πλευρά και να μπορούν να εκφέρουν άποψη για αυτό το φαινόμενο, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε μια συζήτηση μέσα στην τάξη.
Η συζήτηση θα επεκταθέι σε δύο τομέις. Ο πρώτος τομέας αφορά τα αίτια που ωθούν στην πειρατεία λογισμικού(διαφάν. 21) και ο δεύτερος για τα αίτια και τους σκοπούς δημιουργίας ελεύθερου λογισμικού(διαφάν.23-24). Πριν ξεκινήσει ο διάλογος για το ανοιχτό λογισμικό, θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για το πώς δημιουργείται το λογισμικό(διαφάν. 22) για να αντιληφθεί το τμήμα πώς δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Ο δάσκαλος θα καθοδηγεί τον διάλογο βάση των ερωτημάτων - σημάνσεων που βρίσκονται στις διαφάνειες ώστε να μην ξεφύγουν από το θέμα.

Προβολή διαφανειών πριν την έναρξή δραστηριοτήτων (3 λεπτά)
(διαφάν. 25) Κάποια αρχικά συμπεράσματα
(διαφάν. 26-31) Εξετάζοντας ένα πραγματικό παράδειγμα λήψης και εγκατάστασης λογισμικού κλειστού τύπου.
(διαφάν. 32) Εξετάζοντας ένα πραγματικό αντιπαράδειγμα με δωρεάν λογισμικό
(διαφάν. 33) Αποδοχή όρων χρήσης λογισμικού
(διαφάν. 34) Περί νομοθεσίας.
(διαφάν. 35) Ποιο το συμπέρασμα

(διαφάν. 36)
Δραστηριότητα 1 (8 λεπτα):
Οι μαθητές θα επισκευτούν μια σελίδα (http://www.alcohol-soft.com/) η οποία αναφέρεται σε λογισμικό κλειστού τύπου.Υπάρχει η δυνατότητα κατεβάσματος του συγκεκριμένου λογισμικού σε Δοκιμαστική Έκδοση (Trial Version). Βλέποντας την περιγραφή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να μας αναφέρει σε ποια κατηγορία ανήκει το συγκεκριμένο λογισμικό (Κλειστού τύπου και Trial Version). Αφού γίνει αυτό, θα κατεβάσουν το λογισμικό και θα το εγκαταστήσουν.Στην συνέχεια θα πρέπει να μας αναφέρουν πόσες μέρες έχουν στην διάθεση τους για νόμιμη χρησιμοποίηση του. Έτσι, θα καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει Trial Version, ποιοι περιορισμοί τίθονται και τί πρέπει να κάνουν για να έχουν δικαίωμα πλήρης χρήσης του.

Δραστηριότητα 2 (7 λεπτά):
Θα έχουμε φροντίσει να υπάρχει ένα έτοιμο αρχείο μορφής Open Office (Text_Example.odt) στο οποίο θα μπορέσουν οι μαθητές να επέμβουν και να επεξεργαστούν (πχ υπογράμμιση, αλλαγή τύπου χαρακτήρων, εισαγωγή εικόνας κλπ ). Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστώσουν και οι ίδιοι πως λειτουργίες που παρέχονται απο λογισμικό κλειστού τύπου (έστω MS Office) παρέχονται και απο αντίστοιχα λογισμικά ανοιχτού τύπου.

Δραστηριότητα 3 (7 λεπτά):
Οι μαθητές θα επισκευτούν μια ιστοσελίδα με Ελεύθερο και Ανοιχτού τύπου λογισμικό (http://sourceforge.net) και έτσι θα διαπιστώσουν οι ίδιοι πως υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα λογισμικού για κάθε κατηγορία εφαρμογών ( πχ Security, Internet, Games, Audio/Video κλπ). Θα τους δωθεί ο χρόνος να περιηγηθούν στις διάφορες κατηγορίες ώστε να πάρουν μια πρώτη γεύση για την πληθώρα αυτών των εφαρμογών.



Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος


Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση

Τι θα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις μια συνολική απεικόνιση των ιδεών για τους μαθητές στο κλείσιμο;
Θα μοιραστεί ένα φυλλάδιο με το σχεδιάγραμμα του αντικειμένου λίγο πριν το τέλος και θα γίνει μία επανάληψη για όλα αυτά που υπόθηκαν στο μάθημα. Επίσης θα λυθούν τυχόν απορίες που θα υπάρξουν. Τέλος θα αναφερθούν τα κυριότερα σημεία του μαθήματος.

Πώς θα προσφέρεις ανάδραση στους μαθητές για να διορθώσουν τις παρεξηγημένες έννοιες και να ενισχύσεις την μάθηση;
Θα γίνει μία συζήτηση για όλα αυτα που μάθανε στο συγκεκριμένο μάθημα και θα συζητήσουμε για το πως έβλέπαν μέχρι τώρα την πειρατεία λογισμικού και πως θα την αντιμετωπίζουν πλέον(αφού έχουν διδακτεί τα πιο πάνω)

Τι ελκυστικό μπορείς να προτείνεις στους μαθητευόμενους με σκοπό να κρατήσεις το ενδιαφέρον τους ζωντανό για το θεματικό αντικείμενο και έξω από την αίθουσα;
Το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι κάτι που οι μαθητές το έχουν στην καθημερινότητά τους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε κάποιες εργασίες που θα τους επιτρέψουν να ψάξουν περισσότερο για τις διάφορες κατηγορίες λογισμικού για να κατανοήσουν εις βάθος τις διαφορές τους και τα πλεονεκτήματα της κάθε μίας απο αυτές.


5. Ανάθεση εργασίας


Εργασία για το σπίτι - αξιολόγηση στόχων

Τι εργασία θα αναθέσω;

Ατομική:Μία εργασία που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους μαθητές για το σπίτι είναι να καταγράψουν το λογισμικό που χρησιμοποιούν αυτοί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένιάς τους και να το ξεχωρίσουν σε αυθεντικό και πειρατικό. Στην συνέχεια να ψάξουν και να βρουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που κάνει την ίδια ή σχεδόν την ίδια δουλειά με το πειρατικό λογισμικό που έχουν. Αυτό θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν μια άλλη μέρα στο μάθημα ή
να δωθούν όλα στον καθηγητή, και όλα μαζί να διαμοιραστούν στους μαθητές για ενημέρωση.

Ατομική: Να δώσουμε το αρχείο alkis_interview.docx (είτε εκτυπωμένο) στους μαθητές για να διαβάσουν την συνέντευξη ενός καθηγητή ο οποίος μιλάει για τους λόγους που στράφηκε στο Ανοιχτό Λογισμικό. Είναι αρκετά ενδιαφέρον για και δώσει κάποια απαντήματα στους μαθητές.

Ομαδική:Μία εργασία που μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές να την υλοποιήσουν σε ομάδες είναι να δημιουργήσουν αφίσες και φυλλάδια που θα αναφέρονται στην πειρατεία λογισμικού και πως μπορούμε να την αποφύγουμε. Στην συνέχεια να κολλήσουν τις αφίσες στο σχολείο και να μοιράσουν τα φυλλάδια στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.
Πως θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν;
Ένας καλός τρόπος για την αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν είναι να μοιράσουμε στους μαθητές ερωτηματολόγια.
Ποιες οι ερωτήσεις και ποιες οι δραστηριότητες;
 1. Τι είναι πειρατεία λογισμικού;
 2. Τι είναι τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα;
 3. Τι επιπτώσεις έχει η χρήση παράνομου λογισμικού;
 4. Ποια είναι τα οφέλη χρήσης νόμιμου λογισμικού;
 5. Τι είναι το δωρεάν λογισμικό;
 6. Δώστε τέσσερις περιπτώσεις παράνομης χρήσης λογισμικού;
 7. Ποιες οι βασικές κατηγορίες λογισμικού;
 8. Ποια τα χαρακτηριστικά κάθε μιας από αυτές;



7. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με ερωτήματα στο τελικό διαγώνισμα. Δεν θα κληθούν να απαντήσουν σε λεπτομερής ορισμούς. Θα απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται σε πληροφορίες που βρίσκονται στις διαφάνειες. Θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισμικού, ποια τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Θα υπάρχουν ερωτήματα κρίσεως που αφορούν την θεωρεία που έχουν διδαχτεί. Θα υπάρχει ελαστικότητα στην αξιολόγηση. Δεν θέλουμε να κρίνουμε τον μαθητή για τις ενέργειες που κάνει, ή πως τις κρίνει ο ίδιος. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η ευαισθητοποίηση του μαθητή και όχι η αξιολόγηση του.


8. Πόροι, Εποπτικά μέσα και υλικά


Τι εποπτικά μέσα θα χρησιμοποιήσω;
1. Προβολέα
2. Διαφάνειες
3. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές
4. Πίνακα

Τι υλικά, βιβλία, συσκευές και πόροι θα χρειαστεί να είναι έτοιμα;
1. Ο προβολέας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή
2. Οι υπολογιστές να είναι σε λειτουργία
3. Παροχή διαδικτύου

Τι υλικά θα χρειαστούν; Τι πρέπει να ετοιμαστεί εκ των προτέρων;
1. Αποθηκευμένο το αρχείο Text_Example. που θα επεξεργατούν οι μαθητές και εγκατεστημένη η εφαρμογή Open Office
2. Πρέπει να έχουν αποθηκευτεί οι διαφάνειες στον υπολογιστή
3. Αποθηκευμένο το αρχείο εγκατάστασης του alcohol σε περίπτωση που η σύνδεση είναι αργή.

9. Βιβλιογραφία


Ποιες βιβλιογραφικές πηγές χρησιμοποίησα;

Για την έρευνα και τις στατιστικές πειρατείας λογισμικού:
http://www.bsa.org/country.aspx?sc_lang=el-GR

Για εύρεση νόμου περί πειρατείας:
http://hydra.it.teithe.gr/public/fek16702007.pdf (αρχείο το οποίο και τοποθετούμε πιο πάνω μαζί με τις διαφάνειες)

Βιβλίο Ανάπτυξης και Σχεδίασης Λογισμικού από όπου πάρθηκε η εικόνα Δημιουργίας Λογισμικού.

Ορισμός για Πνευματικά δικαιώματα :
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1


Ποιους διαδικτυακούς πόρους θα προτείνω στους μαθητές;

Ιστοσελίδες με ανοιχτό λογισμικό:
http://sourceforge.net/
http://www.ellak.gr/

Ιστοσελίδα με συνέντευξή του κ. Άλκη Γεωργόπουλου, όσο αφορά το ανοιχτό λογισμικό
http://pc-news.gr/home/5/107-alkisgeorgopoulos.html (το έχουμε ανεβάσει και αυτό πιο πάνω μαζί με τις διαλέξεις στο αρχείο alkis_interview.docx)